Το Υπουργικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο των προεκλογικών δεσμεύσεων της Κυβέρνησης για «βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, για επιτάχυνση των ρυθμών υλοποίησης της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και για προώθηση μέτρων που θα διασφαλίζουν την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους νέους», έχει εγκρίνει σήμερα τα ακόλουθα μέτρα:
Την παραχώρηση σε όλους τους μαθητές της β΄ γυμνασίου φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή τον οποίο θα μπορούν να αξιοποιούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς εντός και εκτός σχολείου ώστε ολοένα και περισσότεροι νέοι, στο πλαίσιο της γενικής τους εκπαίδευσης, να έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες στις νέες τεχνολογίες και να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.
Την άμεση αναβάθμιση των παιχνιδότοπων 44 δημόσιων νηπιαγωγείων οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί και κρίθηκαν ότι χρήζουν αναβάθμισης.
Την αναβάθμιση και βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής των 15 ενιαίων ολοήμερων σχολείων στη δημοτική εκπαίδευση.
Την αναβάθμιση του εξοπλισμού των ειδικών σχολείων, των ειδικών μονάδων και των αιθουσών ειδικής εκπαίδευσης με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και εκπαιδευτικά παιχνίδια ώστε να παρέχονται οι αναγκαίες θεραπείες και να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ανάγκες των παιδιών με ειδικές ανάγκες.
Την επέκταση του προγράμματος του Ανοικτού Σχολείου σε διπλάσιο, τουλάχιστον, αριθμό Δήμων και αριθμό κοινοτήτων, στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας.
Για την παρούσα Κυβέρνηση, η εκπαίδευση αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο και θεμελιώδη λίθο της κοινωνίας και του πολιτισμού. Παράλληλα, αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση για ένα ελπιδοφόρο μέλλον. Οι σημερινές αποφάσεις επιβεβαιώνουν τη σταθερή βούληση της Κυβέρνησης για αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και φανερώνουν ότι οι προεκλογικές δεσμεύσεις γίνονται πράξη με συγκεκριμένα έργα που στηρίζουν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.