Δημοτικής Εκπαίδευσης
– Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης στη Δημοτική Εκπαίδευση (2 θέσεις)
– Επιθεωρητής Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης (3 θέσεις)
– Επιθεωρητής Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης
(2 θέσεις: μία (1) για την Προδημοτική Εκπαίδευση και μία (1) για την Ειδική Εκπαίδευση)
– Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική Εκπαίδευση) (42 θέσεις)
– Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση) (6 θέσεις)
– Βοηθός Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική Εκπαίδευση) (53 θέσεις)
– Βοηθός Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση)
(7 θέσεις)
Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ14 – Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 5 μέχρι 29 Δεκεμβρίου 2008.