Ενώπιον της επιτροπής που χειρίζεται το στόχο της σχολικής χρονιάς – για «καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής συμβίωσης, αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας Ε/Κ και Τ/Κ με στόχο την απαλλαγή από την κατοχή» – θα τεθεί σήμερα το διαμορφωμένο κείμενο που ετοιμάστηκε με σκοπό την προώθηση του στόχου. Το διαμορφωμένο κείμενο, στο οποίο περιλαμβάνονται οι ανησυχίες και οι εισηγήσεις που έχουν εκφραστεί στην επιτροπή, αλλά και διαβαθμισμένο υλικό που αφορά τους εκπαιδευτικούς, στάλθηκε εδώ και μέρες στις εκπαιδευτικές οργανώσεις και τις συνομοσπονδίες γονέων για σκοπούς ενημέρωσης και μελέτης. Στόχος είναι στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής – στην οποία θα παραστεί και ο Υπ. Παιδείας – να γίνουν οι τελικές τοποθετήσεις ως προς το υλικό που θα αποσταλεί τελικά στα σχολεία.
Έτοιμο υλικό
Στο διαμορφωμένο κείμενο που ετοίμασε η επιτροπή προώθησης του στόχου τονίζεται ότι η πρότασή της αποτελείται από μια σειρά εισηγήσεων που απευθύνονται τόσο προς τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς και μαθητές, όσο και προς τις εκπαιδευτικές οργανώσεις και τους οργανωμένους γονείς. Σε ό,τι αφορά στο εκπαιδευτικό υλικό που ετοιμάστηκε, η Επιτροπή διευκρίνισε ότι αφορά τους εκπαιδευτικούς και επεσήμανε πως «η διαδικασία αυτή στοχεύει στην ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών και στην επιλογή όσων δεδομένων υποβοηθούν άμεσα ή έμμεσα την προώθηση του στόχου με τη χρήση τους είτε ως παράλληλων κειμένων, είτε στο πλαίσιο δράσεων των ομίλων, της βιβλιοθήκης, σχολικών εορτασμών κλπ».
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΗΣ