Στέφανος Στεφάνου (Κυβερνητικός Εκπρόσωπος) : «Στη σημερινή του συνεδρία, υπό την προεδρία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια, το Υπουργικό Συμβούλιο, στα πλαίσια της υλοποίησης του Προγράμματος Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, που περιλαμβάνει και την πρόνοια για τη συμπερίληψη των τρίτεκνων οικογενειών στις πολύτεκνες, αποφάσισε την επέκταση της παροχής δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και στις τρίτεκνες οικογένειες, ως ένα βήμα για να συμπεριληφθούν σταδιακά οι τρίτεκνες οικογένειες στις πολύτεκνες οικογένειες.

Ολόκληρες οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για τις σημερινές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.