Νόμοι τροποποιούνται, κανονισμοί αλλάζουν και υφιστάμενες διαδικασίες διαφοροποιούνται. Ο στόχος, διττός: Αφενός μεν η έγκαιρη στελέχωση των σχολείων και αφετέρου η διασφάλιση της σταθερότητας του διδακτικού προσωπικού.
Οι σοβαρές αυτές αλλαγές, που αναμένεται να επηρεάσουν από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο εκπαιδευτικό καθώς και μια μεγάλη μερίδα του μαθητικού πληθυσμού, περιλαμβάνονται στο τελικό-εισηγητικό έγγραφο του υπουργείου Παιδείας για την στελέχωση, το οποίο εξασφάλισε ο «Φ». Βάσει των προτάσεων της αρμόδιας Αρχής, καθορίζεται μίνιμουμ χρονική περίοδος παραμονής των διδασκόντων σε ένα σχολείο, παραχωρούνται κίνητρα στους εκπαιδευτικούς απομακρυσμένων σχολείων, καταργείται η στασιμότητα των μαθητών στο Γυμνάσιο και αυξάνονται οι οργανικές θέσεις σε όλες τις βαθμίδες. Συγχρόνως, όμως, πρωταρχικό κριτήριο για τις μεταθέσεις και τις μετακινήσεις θα είναι οι εκπαιδευτικές ανάγκες και όχι οι μονάδες ή η επιθυμία του κάθε διδάσκοντα. Όσο για τις προαγωγές, αυτές θα διενεργούνται μόνο μια φορά το χρόνο, ενώ παράλληλα αλλάζουν τα χρονοδιαγράμματα για διορισμούς. Οι μαθητές από την πλευρά τους, θα πρέπει να εγγράφονται στα σχολεία και να επιλέγουν μαθήματα, πολύ πιο νωρίς. Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, εάν και εφόσον υλοποιηθούν τα πιο πάνω, τότε όλα τα δημόσια σχολεία θα είναι στελεχωμένα στο μεγαλύτερο βαθμό μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε χρόνο για να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί πριν από τη λήξη της σχολικής χρονιάς το σχολείο στο οποίο θα υπηρετούν τον επόμενο Σεπτέμβριο. Ταυτόχρονα, θα απαλειφθούν όλα εκείνα τα αρνητικά δεδομένα που έχουν ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει η αναγκαία σταθερότητα στο διδακτικό προσωπικό των σχολείων.