Διαβάστε το ενημερωτικό Δελτίο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για το μήνα Δεκέμβριο.