Προς την κατεύθυνση τα Ανοιχτά Σχολεία να καταστούν σταδιακά κύτταρα πολιτισμού, εργάζεται το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Στα πλαίσια μάλιστα των προσπαθειών του, εντάσσεται και η προώθηση – αυτή την περίοδο – της επέκτασης της λειτουργίας του Ανοιχτού Σχολείου και σε νέους Δήμους και Κοινότητες, πέραν αυτών που ήδη εφαρμόζουν ικανοποιητικά το θεσμό. Στα θετικά του θεσμού περιλαμβάνεται και η σχέση που αναπτύσσεται αλλά και ενισχύεται μεταξύ σχολείου και Δήμου/Κοινότητας καθότι στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι όπως οι σχολικές μονάδες να μην είναι αποκομμένες από τα δρώμενα της τοπικής αυτοδιοίκησης, στης οποίας τα όρια και τα πλαίσια λειτουργούν και δραστηριοποιούνται.