Η προώθηση στην επιστημονική επιτροπή για τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της πρότασης για την εισαγωγή του μαθήματος της κυκλοφοριακής αγωγής στη δημόσια εκπαίδευση, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες υποθήκες για την μείωση της μάστιγας των τροχαίων δυστυχημάτων που κοστίζουν ανθρώπινες ζωές στον τόπο μας. Αυτό επισημαίνει ο βουλευτής Πάφου του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Φακοντής, ο οποίος χαιρετίζει τη σχετική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού. Η προσπάθεια αλλαγής των δεδομένων που έχουν φέρει την Κύπρο σε πολύ ψηλή θέση στην πρόκληση θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων, τονίζει ο κ. Φακοντής, θα πρέπει πρωτίστως να αρχίσει από τους νέους. «Παρά τα μέτρα που λαμβάνονται κάθε χρόνο», αναφέρει ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, « ενενήντα άνθρωποι σκοτώνονται κατά μέσο όρο ετησίως, ενώ πέραν των τριών χιλιάδων τραυματίζονται. Η προληπτική πολιτική, σε συνδυασμό με κάποια μέτρα καταστολής, εντατικοποίησης της αστυνόμευσης και αναβάθμισης του οδικού δικτύου, μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη μείωση των θανατηφόρων δυστυχημάτων όχι μόνο βραχυπρόθεσμα, αλλά κυρίως μακροπρόθεσμα».