Δημόσια Ιδιωτικά
97/98 90,14% 9,86%
98/99 89,80% 10,20%
99/00 89,76% 10,24%
00/01 89,17% 10,83%
01/02 88,57% 11,43%
02/03 87,96% 12,04%
03/04 87,48% 12,52%
04/05 86,74% 13,26%
05/06 86,38% 13,62%
06/07 85,80% 14,20%
07/08 84,85% 15,15%
08/09 83,25% 16,75%

Ολοένα και λιγότερους μαθητές καταφέρνει να πείσει το δημόσιο σχολείο, το οποίο χρόνο με τον χρόνο χάνει έδαφος έναντι της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Αν η αυξητική τάση στον αριθμό των παιδιών που φοιτούν στα μη κρατικά σχολεία συνεχιστεί με τους ίδιους ρυθμούς, τότε στο μέλλον η δημόσια εκπαίδευση δεν θα έχει λόγους ύπαρξης. Η δραματική αύξηση που παρατηρείται εδώ και μια δωδεκαετία στα ποσοστά της ιδιωτικής μέσης εκπαίδευσης, και εντυπωσιακή είναι και θα πρέπει να προβληματίσει, αφού κάθε χρόνο σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Εφέτος, 10.769 μαθητές επέλεξαν να φοιτήσουν σε ιδιωτικά σχολεία ή ποσοστό 16,75%. Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο της εφημερίδας Φιλελεύθερος


————————————————————————————————-

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι το δημόσιο σχολείο μπήκε στο στόχαστρο κάποιων… Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους στο πιο πάνω δημοσίευμα. Το δημόσιο σχολείο έχει ανάγκη από αλλαγές, έχει ανάγκη από ριζοσπαστική προοδευτική μεταρρύθμιση Αυτοί που τάσσονται εναντίον της μεταρρύθμισης, τάσσονται εναντίον του δημόσιου σχολείου. Αυτοί που σταύρωσαν τα κονδύλια της μεταρρύθμισης… είχαν τους λόγους τους. Είναι μια σειρά από γεγονότα τα οποία λαμβάνουν χώρα σ’ αυτό το τόπο εδώ και χρόνια που στόχο έχουν την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση είναι το τελευταίο, αλλά και το καλύτερο χαρτί του δημόσιου σχολείου. Είναι το οξυγόνο που χρειάζεται για να επιβιώσει. Αυτοί που σταύρωσαν τα κονδύλια της μεταρρύθμισης, έβαλαν τη δημόσια παιδεία στον αναπνευστήρα…μαζί τους δυστυχώς και οι εκπαιδευτικές παρατάξεις του ΔΗ.ΣΥ. Αλλαγή και ΠΑΔΕΔ Πρωτοπορία. Στο βωμό των συμφερόντων θυσιάζουν την δημόσια εκπαίδευση … και ζητούν από τα παιδιά μας να πληρώσουν.