Η Ε.Ε.Υ. ανακοίνωσε διορισμούς με σύμβαση Δημοτικής Εκπαίδευσης