Τροποποίηση νόμου προωθεί κίνητρα αξιοποίησης της γονικής άδειας, η οποία εξακολουθεί να είναι άνευ απολαβών
Τις πρακτικές άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με τον τρόπο παροχής του επιδόματος γονικής άδειας, μελετά το Υπουργείο Εργασίας. Όπως ανέφερε στον «Π» η υπουργός Σωτηρούλα Χαραλάμπους, στόχος είναι η τροποποίηση του νόμου με τρόπο ώστε να καθίσταται εφαρμόσιμη η γονική άδεια, η οποία λόγω του ότι είναι άνευ απολαβών, ελάχιστοι έχουν τη δυνατότητα να τη λαμβάνουν. Η παροχή επιδόματος αποτελεί το ουσιαστικότερο και πιο ισχυρό κίνητρο για να αξιοποιηθεί από τους εργαζόμενους γονείς το δικαίωμα της λήψης γονικής άδειας, ωστόσο με δεδομένο το γεγονός ότι η μελέτη (που έχει ήδη δρομολογηθεί) δεν θα ολοκληρωθεί σύντομα, το Υπουργείο προωθεί επί του παρόντος αλλαγές στο νόμο, οι οποίες δεν επιβαρύνουν κατΆ οιονδήποτε τρόπο τα δημόσια ταμεία.
Μπαμπάδες στο σπίτι
Σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, οι περισσότεροι άντρες δηλώνουν την επιθυμία τους να πάρουν άδεια, τις πρώτες ημέρες μετά τη γέννηση του παιδιού τους. Ως εκ τούτου, στο προσχέδιο τροποποιήσεων που ετοίμασε το Υπουργείο, προτείνεται η απάλειψη του περιορισμού που επιβάλλει τη χρήση της γονικής άδειας μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας της μητέρας. Προτείνεται επίσης η μείωση της περιόδου προειδοποίησης προς τον εργοδότη για τη λήψη της άδειας από πέντε εβδομάδες, σε τρεις εβδομάδες. Στις περιπτώσεις γέννησης διδύμων ή τριδύμων, προτείνεται η επέκταση της μέγιστης διάρκειας γονικής άδειας από τέσσερις εβδομάδες το χρόνο, σε οκτώ εβδομάδες το χρόνο, ενώ για παιδιά με ειδικές ανάγκες προτείνεται η γονική άδεια να αυξηθεί σε 18 εβδομάδες και να επεκταθεί μέχρι το 18ο έτος του παιδιού. Σύμφωνα με την κ. Σωτηρούλα Χαραλάμπους, έχει καταρτιστεί τεχνική επιτροπή, η οποία θα έρθει σε επαφή με τους κοινωνικούς εταίρους προς συζήτηση του προσχεδίου τροποποιήσεων.