Η Πολιτιστική Επιτροπή Π.Ο.Ε.Δ Λευκωσίας προκηρύσσει διαγωνισμό ποίησης.

Όροι Διαγωνισμού:
1) Το θέμα του διαγωνισμού είναι ελεύθερο.
2) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι δάσκαλοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Επαρχιακό Γραφείο ΠΟΕΔ Λευκωσίας.
3) Έκταση των έργων: ποίημα μικρότερο των 50 στίχων.
4) Κάθε συγγραφέας μπορεί να υποβάλει στο διαγωνισμό ένα μόνο έργο.
5) Τα έργα υποβάλλονται σε τρία δακτυλογραφημένα αντίτυπα, κτυπημένα με διάστημα 1,5 εκ, με ψευδώνυμο και διακριτικό αριθμό. Το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του συγγραφέα δίνονται ξεχωριστά σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου αναγράφονται το ψευδώνυμο, ο διακριτικός αριθμός και ο τίτλος του ποιήματος.
6) Η κρίση των έργων γίνεται από τριμελή Κριτική Επιτροπή.
7) Θα απονεμηθούν: Α΄ Βραβείο
Β΄ Βραβείο
Γ΄ Βραβείο
2 έπαινοι
8) Τελευταία μέρα αποστολής των έργων: 15η Φεβρουαρίου 2009
9) Οι συμμετοχές στο διαγωνισμό θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικώς, σε συστημένο φάκελο, στη διεύθυνση:

Επαρχιακό Γραφείο ΠΟΕΔ Λευκωσίας
Μακαρίου Γ΄18,
1065, Λευκωσία
με την ένδειξη « Για το διαγωνισμό ποίησης»

Η τελετή απονομής των βραβείων του διαγωνισμού υπολογίζεται να πραγματοποιηθεί αρχές Μαρτίου, σε ειδική εκδήλωση. Όσα έργα κριθούν κατάλληλα, θα συμπεριληφθούν σε ποιητική συλλογή την οποία έχει αναλάβει να εκδώσει ο εκδοτικός οίκος «ΠΑΡΓΑ» .
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
99045045,99337012,99425562