Η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών υπενθυμίζει τους συνάδελφους και συναδέλφισσες ότι η 12η Ιανουαρίου 2009 είναι η τελευταία ημέρα αίτησης μετάθεσης ή μη μετάθεσης προς την Ε.Ε.Υ.. Η αίτηση γίνεται μόνον ηλεκτρονικά και απόδειξη της αίτησης πρέπει να παραδοθεί στο διευθυντή / ρια του σχολείου σας.

Περισσότερες λεπτομέρειες