ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Μέτρα τα οποία προωθήθηκαν το 2008 για την υλοποίηση της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης και αφορούν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση:

 • Ανακήρυξη της χρονιάς 2008-2009 ως έτος εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης με στόχο την προώθησή της χωρίς περαιτέρω χρονοτριβής.
 • Σύσταση Επιστημονικού Συμβουλίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτο και του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας με σκοπό να συμβουλεύει το Υπουργείο σε θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής και να συμβάλλει στον επιστημονικό σχεδιασμό του προγράμματος επιστημονικής επιμόρφωσης.
 • Σύσταση Επιστημονικής Επιτροπής για τη διαμόρφωση νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων. Η Επιτροπή έχει δώσει ήδη το προοίμιο για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα, το οποίο περιλαμβάνει τις βασικές αρχές, στόχους και σκοπούς των νέων αναλυτικών προγραμμάτων. Επόμενο βήμα μετά το διάλογο για την τελική διαμόρφωση του προοιμίου, είναι η δημιουργία των τεχνικών επιτροπών για κάθε ενότητα.
 • Σύσταση Επιτροπής Ειδικών για αντιμετώπιση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς στα σχολεία. Η Επιτροπή έχει δώσει ήδη την έκθεσή της, η οποία και υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Δημοτικής και Μέσης.
 • Εφαρμόστηκε πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, με 100 μέντορες και 100 νεοσεισερχόμενους εκπαιδευτικούς
 • Δημιουργήθηκε Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης, αποστολή του οποίου θα είναι η διεξαγωγή εκπαιδευτικής έρευνας και η συνεχής επιστημονική αξιολόγηση ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος.
 • Καθορισμού του στόχου της καλλιέργειας κουλτούρας ειρηνικής συμβίωσης, αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας Ε/Κ και Τ/Κ, ως βασικού στόχου της χρονιάς.
 • Επέκταση καθώς και οικονομική στήριξη των Ζ.Ε.Π.
 • Δημιουργία τμημάτων ταχύρρυθμης εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας για αλλόγλωσσους μαθητές καθώς και αύξηση των ωρών για τους αλλόγλωσσους.
 • Αναβάθμιση 44 παιχνιδότοπων σε δημόσια νηπιαγωγεία.
 • Αναβάθμιση υλικοτεχνικής υποδομής των 15 Ενιαίων Ολοήμερων Σχολείων.
 • Αναβάθμιση εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων, Ειδικών Μονάδων και αιθουσών Ειδικής Εκπαίδευσης.
 • Απόφαση για επέκταση του θεσμού του Ανοικτού Σχολείου σε αριθμό Δήμων και Κοινοτήτων τουλάχιστον διπλάσιο από αυτά που λειτουργούν σήμερα.
 • Μείωση του αριθμού ανα τμήμα στους 25 της Δ΄ Δημοτικού και της Προδημοτικής.
  Σύνδεση όλων των δημόσιων νηπιαγωγείων με το διαδίκτυο. Εξοπλισμός σχολικών μονάδων με εκτυπωτές και υπολογιστές.

Εξαγγελίες – προτάσεις

 1. Επέκταση της Υποχρεωτικής Προδημοτικής εκπαίδευσης προς τα κάτω, έτσι ώστε να καλύπτει και τα παιδιά ηλικίας 3,8.
 2. Μείωση των μαθητών της Ε΄ Δημοτικού.
 3. Μέτρα και Αλλαγές για την έγκαιρη στελέχωση των σχολείων
 4. Μέτρα στήριξης και επέκτασης του Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου
 5. Το Υπουργείο θα καταθέσει σύντομα πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών

Συνδικαλιστικά αιτήματα που ικανοποιήθηκαν το 2008

Διορισμοί : Δάσκαλοι πέραν των 160 με τους τελευταίους διορισμούς, Νηπιαγωγοί 20 νέοι διορισμοί, μετά από αρκετά χρόνια, Ειδική Εκπαίδευση δεν υπήρξαν αρκετοί νέοι διορισμοί κυρίως λόγω των νέων σχεδίων υπηρεσίας, μετά από αρκετά χρόνια διορίστηκαν νέοι λογοθεραπευτές.
Οργανικές Θέσεις : 257 οργανικές θέσεις δασκάλων δόθηκαν του 2008 και εγκρίθηκαν επιπλέον 228 από 1/9/2009. 80 οργανικές θέσεις νηπιαγωγών δόθηκαν το 2008 και εγκρίθηκαν επιπλέον 30 για το 2009. Στην Ειδική Εκπαίδευση μεταφέρονται για το 2009 85 οργανικές θέσεις από το 2008 και επιπλέον 55 οργανικές θέσεις που εγκρίθηκαν για το 2009.
Γενικές Αυξήσεις Μισθών : 2% στο βασικό μισθό από 1/12008 και αναμένεται αύξηση κατά 1% από την 1/1/2009.
Παρεκκλίσεις : Δόθηκε μεγάλος αριθμός παρεκκλίσεων και τη φετινή χρονιά με αποτέλεσμα να μην χαθούν θέσεις διορισμού, παρόλο τη μεγάλη αριθμητικά μείωση των μαθητών της πρώτης τάξης.
Αποσπάσεις : Αυξήθηκε ο αριθμός των αποσπάσεων, κυρίως στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Παραχώρηση επιπρόσθετων ωρών στα σχολεία : Παραχωρήθηκε 1 ώρα για κάθε νέο εισερχόμενο εκπαιδευτικό που παρακολουθούσε το πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης, 2 ώρες για κάθε μέντορα και 1 ώρα για κάθε εκπαιδευτικό που έχει στην τάξη του 4ετή φοιτητή.
Συμμετοχή Π.Ο.Ε.Δ. σε Επιτροπές : Η Π.Ο.Ε.Δ. συμμετέχει σε όλες τις Επιτροπές που δημιουργήθηκαν για προώθηση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης : Επιστημονικό Συμβούλιο, Αναλυτικών Προγραμμάτων, Προώθησης των Υπό Έμφαση Στόχων.
Έγκριση νέων διευθυντικών θέσεων Προδημοτικής εκπαίδευσης : για την τριετία 2008-2011 εγκρίθηκαν 16 θέσεις επιπλέον Βοηθών Διευθυντών Νηπιαγωγείων και 14 θέσεις Διευθυντών. Παρά τη δέσμευση του Υπουργείου Παιδείας ότι από τις 30 θέσεις οι 19 θα συμπεριλαμβάνονταν στον έκτακτο προϋπολογισμό του 2008, αυτό δεν έγινε.
Τροποποιήσεις στους Κανονισμούς Λειτουργίας των Σχολείων:
Με την ευκαιρία των τροποποιήσεων αυτών ουσιαστικά έχει προστεθεί μια νέα αργία σε κάθε δημοτικό σχολείο. Δημιουργήθηκε όμως πρόβλημα με τα σχολεία τα οποία έχουν μικρότερο αριθμό μαθητών από 15. Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να τροποποιήσει τους κανονισμούς για να μην κλείσουν αυτά τα σχολεία.
Παραχώρηση χρόνου στις ειδικές μονάδες, έτσι ώστε να μην υποχρεώνονται οι συνάδελφοι να απασχολούνται ακόμη και στα κενά τους. Στη Επαρχία της Λευκωσίας αυτό δεν εφαρμόστηκε με αποτέλεσμα συναδέλφισσες να υποχρεώνονται να εργάζονται πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου.
Αύξηση του επιδόματος στις νηπιαγωγούς Πύργου Τηλλυρίας και Μουτουλλά
Μείωση διδακτικού χρόνου σε εκπαιδευτικούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

Δεσμεύσεις Υπουργού Παιδείας απέναντι στην Π.Ο.Ε.Δ. σε αιτήματα της Συντεχνίας :

Αλλόγλωσσοι Μαθητές : Ο Υπουργός δεσμεύτηκε για αύξηση των ωρών για αλλόγλωσσα που παραχωρούνται στα σχολεία, έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν τα τμήματα ταχύρρυθμης εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και στη δημοτική. Επίσης δεσμεύτηκε να εξετάσει το ενδεχόμενο πρόσληψης μεταφραστή σε σχολεία με μεγάλο αριθμό αλλόγλωσσων, μέσα από τα Επιμορφωτικά Κέντρα.
Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής : Ο Υπουργός δεσμεύτηκε να καταθέσει πρόταση για δημιουργία κέντρων «ψυχικής υγιεινής» για αντιμετώπιση μαθητών με επιθετική συμπεριφορά, αντί για πολυθεματικά κέντρα που ζητούσε η Π.Ο.Ε.Δ..
Επιδόματα ΚΕΑ : Ο Υπουργός δεσμεύτηκε να καταθέσει πρόταση στο Υπουργικό για επαναφορά των επιδομάτων εξωτερικού για τους συναδέλφους που εργάζονται στην παροικία. Παρατηρείται απαράδεκτη κωλυσιεργία στο όλο θέμα.
Συντονιστικός χρόνος για Η/Υ στα σχολεία :
Ο Υπουργός συμφώνησε με την ανάγκη στήριξης των σχολικών μονάδων σε θέματα πληροφορικής και ενημέρωσε ότι το Υπουργείο εξετάζει συνολικά το ζήτημα για όλες τις Διευθύνσεις και για το ίδιο το Υπουργείο. Αναφορικά με το αίτημα της ΠΟΕΔ, ζήτησε από τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης να το εξετάσει και να υποβάλει εισήγηση.
Άδειες για προσωπικούς λόγους :Ο Υπουργός δεσμεύτηκε να ορίσει σύσκεψη για το θέμα μεταξύ της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης και της ΠΟΕΔ, ώστε να ετοιμαστεί συγκεκριμένη πρόταση.
Τροποποίηση Σχεδίων Υπηρεσίας Ειδικού Εκπαιδευτικού :Ο Υπουργός δεσμεύτηκε να παρουσιάσει τροποποιήσεις στο σχέδιο υπηρεσίας από επιτροπή που έχει οριστεί για το θέμα.
Επιμόρφωση δασκάλων ειδικής εκπαίδευσης : Το Υπουργείο δεσμεύτηκε να συζητήσει το πρόγραμμα επιμόρφωσης μαζί με την Π.Ο.Ε.Δ.
Δημιουργίας μικρής δεξαμενής νηπιαγωγών για αντικαταστάσεις : Το Υπουργείο δεσμεύτηκε να μελετήσει την πρόταση της Π.Ο.Ε.Δ., η οποία αποσκοπεί στην στήριξη των μονοθέσιων και διθέσιων νηπιαγωγείων.

Αιτήματα που απορρίφθηκαν από το Υπουργείο

Μείωση του διδακτικού χρόνου για παιδονομία στα νηπιαγωγεία, απορρίφθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών
Ενίσχυση του θεσμού των συμβούλων στα Δημοτικά Σχολεία
Επίδομα Μετακίνησης :
Το αίτημα της ΠΟΕΔ για επίδομα μετακίνησης για τους εκπαιδευτικούς που μετακινούνται εν ώρα εργασίας απορρίφθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών.
Μείωση διδακτικού χρόνου νηπιαγωγών που διευθύνουν νηπιαγωγεία και έχουν την ευθύνη και κοινοτικών τμημάτων.

Γραφείο Τύπου Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών 3/01/2009