Νέες οδηγίες εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας σχετικά με το πρόγραμμα ένταξης αλλόγλωσσων μαθητών στα σχολεία και συγκεκριμένα για το εάν θα παρακολουθούν ή όχι τα μαθήματα των Θρησκευτικών, των Αρχαίων και της Ιστορίας. Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου, στα σχολεία που εφαρμόζεται το πιλοτικό πρόγραμμα ταχύρρυθμης εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας θα ισχύουν τα εξής: Όλοι οι αλλόγλωσσοι μαθητές (ακροατές ή κανονικοί) που παρακολουθούν ταχύρρυθμα μαθήματα, απαλλάσσονται αυτομάτως από τα Θρησκευτικά και τα Αρχαία. Όσον αφορά στο μάθημα της Ιστορίας, όσοι από τους αλλόγλωσσους φοιτούν ως κανονικοί μαθητές, έχουν το δικαίωμα να το παρακολουθούν στις τάξεις που είναι εξεταζόμενο, δηλαδή στην Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου. Μπορούν να επιλέξουν να παρακολουθούν Ιστορία για όλες τις διδακτικές περιόδους ή μερικώς σύμφωνα με την προτίμησή τους. Βάσει των σχετικών οδηγιών, τα παιδιά που επιλέγουν να διδάσκονται την Ιστορία μερικώς ή να μην διδάσκονται καθόλου το μάθημα, είναι υποχρεωμένα κατά τις ώρες εκείνες, να παρακολουθούν τα ταχύρρυθμα μαθήματα ελληνικής. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι σε περίπτωση αποχής ή αποτυχίας από την τελική εξέταση στην Ιστορία τον Ιούνιο, το μάθημα δεν θα συνυπολογίζεται για σκοπούς στασιμότητας.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ – Εφημερίδα Φιλελεύθερος