Στις 19 Ιανουαρίου 2009 συνέρχεται το Συμβούλιο Δημοτικής και Μέσης για να εξετάσει την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τα μέτρα και τις δράσεις που θα προωθήσει για άμεση εφαρμογή, μέχρι το τέλος του 2009, για πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και παραβατικότητας. Τα μέτρα και οι δράσεις που προτίνει το Υπουργείο Παιδείας για άμεση εφαρμογή είναι :

 1. Σύσταση Επιτελικής Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης σε σχολικές μονάδες, η οποία θα στελεχώνεται από εκπαιδευτικούς ψυχολόγους και εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς.
 2. Λειτουργία Συντονιστικού Φορέα σε επίπεδο Υπ. Παιδείας, για την παραγωγή πολιτικής, συντονισμό, καθοδήγηση, προώθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων και δράσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας στο σχολείο και της αντικοινωνικής συμπεριφοράς.
 3. Λειτουργία Παρατηρητηρίου για τη βία στο σχολείο, το οποίο θα καταγράφει, κωδικοποιεί, αναλύει και αξιολογεί τα στοιχεία σχετικά με την έκταση και τις μορφές βίας ανά σχολείο, επαρχία, φύλο και άλλες παραμέτρους.
 4. Διοργάνωση νέων επιμορφωτικών προγραμμάτων για το εκπαιδευτικό και το εποπτικό προσωπικό σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της σχολικής βίας και παραβατικότητας.
 5. Αναδόμηση και ενίσχυση της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας.
 6. Αξιολόγηση και ενίσχυση της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής.
  Εισαγωγή του θεσμού του Σχολικού Κοινωνικού Λειτουργού, σε πιλοτική βάση.
 7. Αναβάθμιση και κατάλληλη αξιοποίηση υφιστάμενων θεσμών, όπως του Υπεύθυνου Τμήματος στη Μέση Εκπαίδευση και του Δασκάλου της τάξης στη Δημοτική Εκπαίδευση.
 8. Επέκταση του θεσμού των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας σε νέες περιοχές και σχολικές μονάδες.
 9. Ενίσχυση και επέκταση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Σχολείων Προαγωγής Υγείας.
 10. Σταδιακός εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των Σχολικών Βιβλιοθηκών, ώστε να καταστούν πυρήνες μάθησης για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και την κοινότητα.
 11. Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της Παγκύπριας Σχολής Γονέων.
 12. Ανάπτυξη Κέντρων Ψυχικής Υγείας σε όλες τις επαρχίες, τα οποία θα παρέχουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, σχολικές μονάδες και γονείς.
 13. Επέκταση της λειτουργίας του Ανοιχτού Σχολείου σε νέους Δήμους, με στόχο τη μετατροπή των σχολείων σε Πολιτιστικά Κέντρα της γειτονιάς/ κοινότητας και την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων τους για πολιτιστικές, δημιουργικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.