Πραγματοποιείται, την Τρίτη 27/1/09 στις 3:30 μ.μ. στο κέντρο ΟΑΣΗ στη Χοιροκιτία, Παγκύπρια Γενική Συνέλευση των Δασκάλων Μουσικής για εκλογή της ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ της ΠΟΕΔ.

Θα προηγηθεί ενημέρωση για τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο από τους εκπροσώπους της Κεντρικής Γραμματείας της ΠΟΕΔ και από την απερχόμενη Κλαδική Επιτροπή.

Για την Κλαδική Επιτροπή Μουσικών,

η πρόεδρος

Στέλλα Γεωργίου Μιχαήλ