ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ της Οργάνωσης τους, οι δάσκαλοι θα θέσουν εκτός λειτουργίας τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που βρίσκονται στις αίθουσες διδασκαλίας, αχρηστεύοντας έτσι επενδύσεις εκατομμυρίων που έγιναν για εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στα σχολεία. Σε σχετική επιστολή προς τον υπουργό Παιδείας, η ΠΟΕΔ προειδοποιεί ότι το πιο πάνω σενάριο θα υλοποιηθεί, αν δεν ικανοποιηθεί το αίτημα της για παραχώρηση συντονιστικού χρόνου. Όπως υποστηρίζει, «ανασταλτικός παράγοντας στη μέγιστη και αποτελεσματική διαχείριση του τεχνολογικού εξοπλισμού των σχολείων, παραμένει το γεγονός ότι το υπουργείο δεν μπόρεσε μέχρι σήμερα να παραχωρήσει συντονιστικό χρόνο ανά σχολείο για να διατίθεται σε δάσκαλο προκειμένου να ασχοληθεί με πολλά ζητήίιατα που δημιουργούνται από την παρουσία τόσων πολλών συσκευών : υπολογιστές, εκτυπωτές, σαρωτές, βιντεοπροβολείς αλλά και εγκατάσταση πλέον λογισμικού αξίας εκατομμυρίων που πρέπει να αξιοποιείται παιδαγωγικά». Σύμφωνα με την Οργάνωση, η μη ύπαρξη συντονιοτή-δασκάλου για τους υπολογιστές, δημιουργεί αλυσιδωτά προβλήματα. Προειδοποιεί λοιπόν, ότι δεν θα επιτρέψει συνέχιση της υφιστάμενης κατάστασης και πως εάν δεν λάβει θετική απάντηση από το υπουργείο για ικανοποίηση του αιτήματος της, μέχρι τις 20 Μαρτίου, «θα καλέσει τους εκπαιδευτικούς να κλείσουν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στα σχολεία». Στην επιστολή τελεσίγραφο, (η ΠΟΕΔ παραθέτει τη δική της φόρμουλα για επίλυση του προβλήματος, βάσει της οποίας θα πρέπει να παραχωρηθούν 1.580 διδακτικές περίοδοι ως ύποστηρικτικός χρόνος για να καλυφθούν όλα τα Δημοτικά. Οι ώρες αυτές, όπως υπολογίζει, ισοδυναμούν με 54 δασκάλους. Η ΠΟΕΔ εξηγεί ταυτόχρονα, ποιος θα είναι ο ρόλος των συντονιστών αυτών: Μεταξύ άλλων θα παραλαμβάνουν και θα ελέγχουν τις συσκευές, θα παρεμβαίνουν άμεσα σε περίπτωση προβλημάτων, θα παρουσιάζουν τα νέα λογισμικά στους δασκάλους, θα επιμορφώνουν τους συναδέλφους τους στα σχολεία για νέα προγράμματα και θα τους στηρίζουν προκειμένου να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ως εργαλείο μάθησης.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ