ΜΠΟΡΕΙ στα Δημοτικά να μην υπάρχει θέση βοηθού διευθυντή Α’ και στη Μέση Εκπαίδευση οι καθηγητές να προάγονται σε σχετικά μεγάλη ηλικία. Παρόλα αυτά, η αναλογία διευθυντικού προσωπικού και απλών εκπαιδευτικών λειτουργών είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή: Ένας στους πέντε διδάσκοντες έχουν ήδη πάρει προαγωγή και κατ’ επέκταση ανήκουν στη διευθυντική ομάδα των σχολικών μονάδων. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την έκθεση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και αφορούν στην περσινή χρονιά 2007-2008. Βάση των στατιστικών δεδομένων, σε σύνολο 12.151 εκπαιδευτικών, οι 2.353 ή ποσοστό 19,36% είχαν διευθυντική θέση. ‘Αλλοι 95 (ποσοστό 0,78) αποτελούσαν το εποπτικό προ-σωπικό (πρώτοι λειτουργοί, ανώτεροι λειτουργοί και διευθυντές διαφόρων ειδικοτήτων), ενώ κάπου έξι στους δέκα (60,36%) ήταν το μόνιμο διδακτικό προσωπικό των σχολείων. Τέλος, οι συμβασιούχοι και έκτακτοι αποτελούσαν το επίσης σημαντικό ποσοστό του 19,5% του συνόλου των διδασκόντων. Όσον αφορά στην κατανομή των διευθυντικών στελεχών κατά βαθμίδα, φαίνεται ότι στη Δημοτική οι διευθυντές ήταν 317 και οι βοηθοί διευθυντές 650. Αντίστοιχα, στη Μέση οι διευθυντές ανέρχονταν σε 119, οι βοηθοί διευθυντές σε 834, ενώ άλλοι 210 ήταν βοηθοί διευθυντές Α’. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο της έκθεσης που αφορά στις προαγωγές που διενεργήθηκαν κατά το 2007. Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή μιλά για «ισοπέδωση των βαθμολογιών» των υποψηφίων για προαγωγή τονίζοντας ότι λόγω αυτής της κατάστασης, η συνέντευξη απέκτησε ιδιαίτερη βαρύτητα. Εξηγεί ότι οι ερωτήσεις στη συνέντευξη, επικεντρώνονται σε τρεις τομείς: την ενημέρωση στις σύγχρονες τάσεις της εκπαίδευσης, την κατανόηση των ευθυνών και των καθηκόντων της θέσης και την κριτική ανάλυση προβληματικών καταστάσεων. Από τα στατιστικά στοιχεία διαπιστώνεται ότι οι περισσότεροι υποψήφιοι αξιολογήθηκαν από την ΕΕΥ με 2 μονάδες στη συνέντευξη (σε κλίμακα από 0,5 μέχρι 5,0) που μεταφράζεται σε «καλή απόδοση». Αξιοσημείωτο πάντως είναι το γεγονός ότι σε σύνολο 1.075 προσωπικών συνεντεύξεων, η αρμόδια Υπηρεσία δεν βαθμολόγησε ούτε έναν υποψήφιο με 5 μονάδες – δηλαδή ως εξαίρετο.

Χριστίνα Κυριακίδου – Εφημρίδα ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ