Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος για τις θέσεις Αποσπασμένων, Συμβούλων και Συνδετικών Λειτουργών για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στα διάφορα Τμήματα/ Υπηρεσίες του, όπως φαίνονται πιο κάτω. Οι δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν στο συνημμένο έντυπο στους οικείους Διευθυντές Τμημάτων το αργότερο μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου, 2009.
???? Θέσεις που αφορούν εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης:
Αποσπάσεις:
Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική Εκπαίδευση, Ειδική Εκπαίδευση), Ασφάλεια/Πολιτική Άμυνα/Κ.Ε.Ε.Σ.Κ., Συντονισμός Κλιμακίου Πληροφορικής, Έργα Πληροφορικής, Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (Κ.Ε.Α.), Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης, Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα, Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο/Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης, Παρατηρητήριο για τη Βία/Μονάδα Άμεσης Παρέμβασης για τη Βία, Συντονιστική Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας.
Σύμβουλοι: Ελληνικών, Κοινωνικών Θεμάτων, Αγγλικών, Μαθηματικών, Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, Φυσικής Αγωγής, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οικιακής Οικονομίας, Επιστήμης, Μουσικής, Τέχνης, Κυκλοφοριακής Αγωγής, Περιβαλλοντικής Αγωγής, Μουσειακής Αγωγής, Προγράμματος Κρατικής Πινακοθήκης, Προγράμματος ΜΕΝΤΩΡ/ Αντιναρκωτικής Αγωγής, Προγράμματος «Αιγαίο», Ειδικής Αγωγής, Προδημοτικής Εκπαίδευσης, Ολοήμερου Σχολείου, Επιμορφωτικών Κέντρων, Κατασκηνώσεων, Ευρωπαϊκού Δικτύου Σχολείων Προαγωγής Υγείας.
Συνδετικοί Λειτουργοί Ειδικής Εκπαίδευσης για τα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ολόκληρη ηΕγκύκλιοςς του Υπουργείου Παιδείας συμπεριλαμβανομένου και της αίτησης Απόσπασης