Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι χθεσινά δημοσιεύματα που αναφέρονται σε διάψευση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού και σε ύπαρξη και λειτουργία αυτή τη στιγμή «Επιστημονικής Επιτροπής για την Ιστορία» δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανέφερε σε προηγούμενη ανακοίνωση – και επαναλαμβάνει και σήμερα, ότι αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται και δεν λειτουργεί καμία «Επιστημονική Επιτροπή για την Ιστορία». Η «Επιστημονική Επιτροπή για την Ιστορία» στην οποία αναφέρονται και τα πρακτικά της οποίας επικαλούνται τα σχετικά δημοσιεύματα, χθες, είναι γνωστό ότι είχε συσταθεί το Φεβρουάριο του 2007 από τον τότε Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, ως αποτέλεσμα του ζητήματος που είχε δημιουργηθεί με το βιβλίο Ιστορίας της Στ’ Δημοτικού της Ελλάδας.
Η λειτουργία της Επιτροπής αυτής, η οποία ετοίμασε Έκθεση για την Αξιολόγηση των Σχολικών Εγχειριδίων της Ιστορίας της Κύπρου που χρησιμοποιούνται σήμερα, τερματίστηκε από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Ανδρέα Δημητρίου το Δεκέμβριο του 2008 με επιστολή που απέστειλε προς όλα τα μέλη της.
Επισημαίνεται, τέλος ότι, εντός των επόμενων ημερών, θα οριστούν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Επιτροπές για την ετοιμασία νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων για όλα τα γνωστικά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένης και της Ιστορίας. Στις Επιτροπές αυτές θα συμμετέχουν πανεπιστημιακοί πολύ υψηλού επιστημονικού κύρους και εγνωσμένης ακεραιότητας. Ειδικά για το μάθημα της Ιστορίας, σημειώνεται ότι η σύνθεση της Επιτροπής θα αποτελεί προϊόν ευρύτατης πολιτικής συναίνεσης.