Συνάδελφοι διαβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τον μήνα Ιανουάριο