Ανακοίνωση Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού :
Αναφορικά με δηλώσεις για το θέμα της σεξουαλικής αγωγής, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δηλώνει ότι αναγνωρίζει την ευαισθησία και τη συμβολή της Γυναικολογικής Εταιρείας Κύπρου στο συγκεκριμένο θέμα. Διαβεβαιώνει δε ότι στα πλαίσια του καταρτισμού των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων έχει διοριστεί επιτροπή για τη θεματική ενότητα της Αγωγή Υγείας, στα πλαίσια της οποίας, σύμφωνα και με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, εντάσσεται το θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Ως εκ τούτου, με την ετοιμασία και εφαρμογή των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων, θα εισαχθεί και θα αναβαθμιστεί και το αντικείμενο της σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία.