Η ΠΟΕΔ σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι η προσπάθεια για Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση περνά τόσο μέσα από την ανάγκη εκπόνησης νέων αναλυτικών προγραμμάτων όσο και μέσα από μια σειρά ενεργειών και μέτρων που αφορούν το Υπουργείο Παιδείας και που άμεσα πρέπει να υλοποιούνται χωρίς χρονοτριβές.

Η ΠΟΕΔ καλεί το Υπουργείο Παιδείας ”να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων, αλλά και τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου να πιέσουν προς την ίδια κατεύθυνση, ώστε η υλοποίηση αποφάσεων του Συμβουλίου Παιδείας να μην καθυστερήσει περαιτέρω”.

Οπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΠΟΕΔ, μελέτησε το 35σέλιδο κείμενο για το αναλυτικό πρόγραμμα για τα δημόσια σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, που παραδόθηκε το Δεκέμβριο του 2008 και παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης τον Ιανουάριο του 2009, και κατέληξε στο ότι «το κείμενο γενικά είναι προσανατολισμένο στην ανάγκη εκσυγχρονισμού και εμπλουτισμού των αναλυτικών μας προγραμμάτων, που αποτελούσε πάγια θέση της οργάνωσης».

Αναφέρει περαιτέρω πως τα αναλυτικά προγράμματα πρέπει να ανταποκρίνονται σε όλες τις ανάγκες των μαθητών, καλύπτοντας όλους τους τομείς ανάπτυξής τους, καθώς επίσης πρέπει να επιδιώκουν την αναλογία του όγκου της μάθησης και του διαθέσιμου διδακτικού χρόνου διδασκαλίας.

”Είναι σημαντικό”, προστίθεται στην ανακοίνωση, ”τα προγράμματα σπουδών των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων να αντιμετωπίζονται ενιαία στα διάφορα επίπεδα της εκπαίδευσης, αλλά και από τάξη σε τάξη”.

Επίσης, η ΠΟΕΔ θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει απαραίτητα η κατάλληλη υποδομή, που να στηρίζει τους στόχους, ενώ προσθέτει ότι είναι αναγκαία η παροχή των κατάλληλων εφοδίων στους μαθητές, ώστε ν’ αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και του ανταγωνιστικού χαρακτήρα της.

Επιπλέον, αναφέρει ότι ”απαραίτητη θεωρείται η καλλιέργεια, μέσω των αναλυτικών προγραμμάτων, της αυτογνωσίας, αλλά και της ενσυναίσθησης του μαθητή, ώστε αποκτώντας κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες συνεργασίας και επίλυσης προβλημάτων της χώρας και της κοινωνίας, της οποίας είναι μέλος, αυτός να μπορεί να ζήσει σε μια ειρηνική και δημοκρατική κοινωνία σεβόμενος τις διαφορές των άλλων”.

www.ikypros.com