Δημοσιεύουμε ξανά την εργασία του συνάδελφου Κώστα Α. Λουκα.

Τα στοιχεία που ενώνουν Ε/Κ και Τ/Κ.

(1 fıle χωρίς όμως τις φωτογραφίες, λόγω έλλειψης χώρου)