Δηλώσεις κυβερνητικού Εκπρόσωπου, Στέφανου Στεφάνου :

«Στη σημερινή του συνεδρία, που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια, το Υπουργικό Συμβούλιο έλαβε, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αποφάσεις:- Υιοθέτησε μια δέσμη/πακέτο μέτρων με στόχο την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας. Το πακέτο μέτρων για την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας περιλαμβάνει μέτρα τα οποία, κατά την άποψη μας, ενισχύουν σημαντικά και αναβαθμίζουν την κρατική φοιτητική μέριμνα. Προτού τα ανακοινώσω, να πω ότι ισχύουν για τους φοιτητές των δημοσίων πανεπιστημίων, των δημοσίων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια του τόπου. Αυτά τα μέτρα θα ισχύουν από την ακαδημαϊκή χρονιά 2009-2010, αφού το Υπουργείο Παιδείας ολοκληρώσει το διάλογο και τη συζήτηση που έχει με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ώστε τα πανεπιστήμια αυτά να αναπτύξουν και τους απαραίτητους μηχανισμούς φοιτητικής μέριμνας για να μπορούν να υλοποιήσουν αυτά τα μέτρα που αφορούν την κρατική φοιτητική μέριμνα.
Τα μέτρα, έχουν ως ακολούθως:
1. Ενοικίαση διαμερισμάτων/δωματίων, από τον ιδιωτικό τομέα για μετενοικίαση τους σε προπτυχιακούς φοιτητές. Δηλαδή, τα ιδρύματα θα διαθέτουν τα διαμερίσματα/δωμάτια με βάση εισοδηματικά κριτήρια και θα μπορούν να χρεώνουν τους φοιτητές μέχρι και 50% του κόστους της ενοικίασης. Το ύψος της επιδότησης για ένα φοιτητή, για κάθε μήνα, υπολογίζεται στα 175 ευρώ.
2. Διάθεση κουπονιών σίτισης στο πρότυπο των κουπονιών που σήμερα διατίθενται σε φοιτητές από την Ελλάδα. Η αξία των κουπονιών θα είναι συνολικά 1000 ευρώ και θα ισχύουν για τις εργάσιμες μέρες ενός ακαδημαϊκού έτους. Δηλαδή, θα είναι ένα μπλοκ με κουπόνια που θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι φοιτητές, ένα κάθε μέρα, κατά τις εργάσιμες μέρες του ακαδημαϊκού έτους
.3. Διάθεση κουπονιών για αγορά πανεπιστημιακών βιβλίων. Η αξία των κουπονιών θα είναι 500 ευρώ και θα ισχύει πάλι για ένα ακαδημαϊκό έτος.
4. Επιδότηση της αξίας αγοράς της κάρτας απεριορίστων διαδρομών των αστικών συγκοινωνιών, στις πόλεις που έχουν την έδρα τους τα ιδρύματα. Η επιδότηση θα ανέρχεται στο 50% της αξίας της κάρτας και θα αφορά τους μήνες που διαρκεί το ακαδημαϊκό έτος. Το ύψος της επιδότησης για ένα φοιτητή, για ένα ακαδημαϊκό έτος, υπολογίζεται στα 200 ευρώ.
5. Επιδότηση για αγορά ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού υπολογιστή, ύψους 500 ευρώ, σε νεοεισερχόμενους προπτυχιακούς φοιτητές. Αυτό, αντιλαμβάνεστε, έρχεται ως επιπρόσθετο μέτρο της απόφασης που έχει λάβει το Υπουργικό Συμβούλιο, πριν από μερικούς μήνες, για επιδότηση της αγοράς προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή σε μαθητές της δευτέρας τάξης Γυμνασίου. Και τότε, είχαμε πάρει αυτή την απόφαση υπολογίζοντας ότι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής έχει, περίπου, διάρκεια ζωής πέντε χρόνια. Δηλαδή, θα ολοκληρώσει ουσιαστικά τη διαδρομή του ο μαθητής στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, και όταν θα μπει στο πανεπιστήμιο θα χρειαστεί είτε να αγοράσει καινούργιο υπολογιστή είτε να αναβαθμίσει τον υφιστάμενο υπολογιστή. Γι’ αυτό, ερχόμαστε, τώρα, στα πλαίσια της κρατικής φοιτητικής μέριμνας, να επιδοτήσουμε είτε την αγορά είτε την αναβάθμιση ηλεκτρονικού υπολογιστή με άλλα 500 ευρώ, στους νεοεισερχόμενους στο πανεπιστήμιο.
Θα πρέπει, επίσης, να πούμε, ότι το πακέτο μέτρων για την κρατική φοιτητική μέριμνα περιλαμβάνει και την πρόνοια για αύξηση των κονδυλίων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, ώστε να δημιουργηθεί επιπρόσθετο πρόγραμμα υποτροφιών, μέσω του οποίου θα παραχωρούνται υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, για υποψήφιους με βασικό κριτήριο την κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Δηλαδή, διευρύνονται και τα προγράμματα, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, για τους φοιτητές που θα περάσουν μέσα από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και θα μεταβούν στο εξωτερικό για σπουδές. Αυτό είναι το νέο πακέτο μέτρων το οποίο εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, ενίσχυσης της κρατικής φοιτητικής μέριμνας που, επαναλαμβάνω, θα ισχύσει από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Και, συν τω χρόνω, το Υπουργείο Παιδείας θα ολοκληρώσει το διάλογο του με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια για να γίνει και εφικτή, κατορθωτή, η υλοποίηση από μέρους των ιδιωτικών πανεπιστημίων αυτών των συγκεκριμένων, στοχευμένων μέτρων κρατικής μέριμνας.”