ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ
ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση). Σημειώνεται ότι οι υπό πλήρωση θέσεις τώρα ανέρχονται σε εννέα. Στον κατάλογο περιλήφθηκαν 21 υποψήφιες, οι οποίες και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2009
Ώρα 9.00π.μ.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
Π.5105 Παγώνη Βασιλική 195,83
5070 Πελεκάνου Ελένη 195,83
5225 Χατζημιχαήλ Ξενούλα 195,83
5093 Χατζησωτηρίου Κυριακή 195,42
5579 Χατζηχάννα Ελενίτσα 195,42
5167 Αλεξάνδρου Σοφία 195,08
5163 Δημητρίου Μυρούλα 195,08
5226 Ευαγγέλου Ευαγγελία 195,08
5569 Νεοφύτου Σοφία 195,08
5432 Παλατέ Χαρίτα 195,08
Ώρα 11.00π.μ.
Π.5186 Παπαδημητρίου-Μάρκου Αθανασούλα 195,08
5098 Παπανικολάου-Ιωάννου Αθηνούλα 195,08
5158 Πολυκάρπου-Μαρκίδου Άντρη 195,08
5221 Σεργίου Γεωργία 195,08
5712 Τσαερά Αθηνά 195,08
5076 Χριστοδούλου Κυριακή 195,08
5224 Παναγιώτου Μαρία 194,83
5240 Παπαγεωργίου Πολύμνια 194,83
5102 Ζάκου-Γεωργίου Ελένη 194,42
5097 Νικολαΐδου-Σάββα Ισαβέλα 194,42
5153 Γιαννοπούλου Άννα 193,00