“Από τον Ιανουάριο του 2010 καταργείται το δικαίωμα επιδόματος ανεργίας σε πρόσωπα που αφυπηρετούν πρόωρα ή αφυπηρετούν δυνάμει εθίμου, νόμου, επαγγελματικού σχεδίου, συλλογικής συμφωνίας, σύμβασης ή κανόνων εργασίας και λόγω της αφυπηρέτησής τους παίρνουν σύνταξη ή άλλο συνταξιοδοτικό ωφέλημα για το οποίο δεν έχουν καταβάλει οποιαδήποτε εισφορά (μέτρο, το οποίο αφορά κατά κύριο λόγο δημόσιους υπαλλήλους και υπαλλήλους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα).Εξάλλου, με την τροποποίηση του νόμου, τίθεται ανώτατο όριο έξι ετών για πιστώσεις τακτικής εκπαίδευσης που λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς σύνταξης γήρατος, ( η τροποποίηση θα τεθεί σε ισχύ από τις 4 Ιανουαρίου 2010), ενώ για συγκράτηση των εξόδων του ΤΚΑ, οι προϋποθέσεις εισφοράς που πρέπει να πληροί ένα πρόσωπο, για να δικαιούται σύνταξη γήρατος και άλλες παροχές από το Ταμείο, γίνονται αυστηρότερες. “
Δυστυχώς, το δίκαιο αίτημα της ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, για μη κατάργηση του επιδόματος ανεργίας σε δημόσιους και ημιδημόσιους υπαλλήλους, δεν υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση και τα κόμματα. Αποτέλεσμα αυτού είναι η κατάργησή του από τον Ιανουάριο του 2010.
Η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για την όλη εξέλιξη, γιατί το συγκεκριμένο επίδομα αποτελούσε κεκτημένο του κλάδου. Εκφράζουμε την ελπίδα ότι οι Εκπαιδευτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις θα αντιδράσουν ανάλογα, έτσι ώστε να γίνουν δεύτερες σκέψεις για το όλο θέμα.