Μειωμένοι κατά 0,5% θα είναι οι μισθοί που θα λάβουν τον Απρίλιο οι 420 χιλ. περίπου ασφαλιζόμενοι στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς η βουλή ενέκρινε σήμερα το νομοσχέδιο που προνοεί σταδιακή αύξηση των εισφορών στο συνταξιοδοτικό ταμείο μέχρι το 2039. Υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου, που αποτελεί τη σημαντικότερη ίσως διαρθρωτική αλλαγή των τελευταίων δεκαετιών, τάχθηκαν όλοι οι παρόντες βουλευτές (35) πλην αυτών του ΔΗΣΥ (15), που τάχθηκαν εναντίον.

Την πλάστιγγα υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου, που μέχρι χθες θεωρείτο αμφίβολη, έγειραν δύο τροπολογίες του προέδρου της βουλής, Μάριου Κάρογιαν. Η πρώτη τροπολογία δεσμεύει τους υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών όπως σε ένα χρόνο από την εφαρμογή του νόμου παρουσιάσουν στη βουλή προτάσεις για νομοθετικές ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των αποθεματικών του Ταμείου από ανεξάρτητη επιτροπή. Και η δεύτερη δεσμεύει την υπουργό Εργασίας όπως καταθέσει αμέσως στη βουλή ενημερωτικό σημείωμα αναφορικά με τα αποτελέσματα έκθεσης του αναλογιστή επί της οικονομικής κατάστασης του Ταμείου.
Αν και καμία από τις τροπολογίες δεν αλλάζει την ουσία του αρχικού νομοσχεδίου, και δεν ικανοποιεί το αρχικό αίτημα του ΔΗΚΟ να αυξηθούν οι εισφορές μόνο την πρώτη πενταετία, αντί για έξι πενταετίες, η παρέμβαση του κ. Κάρογιαν ήταν αρκετή για να μεταπείσει τα στελέχη του κόμματος του και αυτά του Ευρωπαϊκού Κόμματος. Αμφότερα ψήφισαν υπέρ του νομοσχεδίου της κυβέρνησης απομονώνοντας το Δημοκρατικό Συναγερμό, που είχε δεχθεί χθες και την έντονη κριτική μερίδας των επιχειρηματιών για τη στάση του.
Μέχρι χθες ο ΔΗΣΥ ήλπιζε να κεφαλαιοποιήσει πολιτικά τις διαφωνίες που υπήρχαν εντός της συγκυβέρνησης για το νομοσχέδιο, για να διαφοροποιήσει βασικές του πρόνοιες, όπως αυτή για τις εισφορές, που θεωρεί ότι θα διαβρώσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Κατά τη διάρκεια της απογευματινής συζήτησης στη βουλή, ο κ. Καρογιάν ανέγνωσε επιστολή της υπουργού Εργασίας, Σωτηρούλλας Χαραλάμπους, η οποία παρέστει στη συνεδρία του σώματος, σύμφωνα με την οποία δεσμεύεται ότι εντός του έτους θα καταθέσει στη βουλή νομοσχέδιο το οποίο να αφορά το μηχανισμό και τη διαχείριση του αποθεματικού του ΤΚΑ. Σήμερα το ΤΚΑ δανείζει στην κυβέρνηση το αποθεματικό του ύψους €5,6 δις με χαμηλό τόκο.
Νωρίτερα, ο ΔΗΣΥ κατέθεσε τροπολογία για την αύξηση των εισφορών μόνο για 5 χρόνια και νέα διαβούλευση μεταξύ της κυβέρνησης, των κομμάτων και τους κοινωνικούς εταίρους σε δύο χρόνια. Η τροπολογία απερρίφθηκε όμως από τους 35 βουλευτές των 5 άλλων κομμάτων. Το νομοσχέδιο προνοεί και την κατάργηση του ενεργειακού επιδόματος των 6 μηνών προς τους δημόσιους υπαλλήλους το οποίο επωφελούνταν μετά την αφυπηρέτηση τους. Η τροποποίηση αυτή θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 4 Ιανουαρίου 2010. Η πιο άμεση και ουσιαστική αλλαγή που θα επέλθει με το νομοσχέδιο είναι η αύξηση των συνολικών εισφορών στο ΤΚΑ στο 17,9% των μισθών, αντί 16,6% που είναι σήμερα. Θα υπάρχει ισόποση αύξηση (1,3%) των εισφορών ανά πενταετία μέχρι το 2039, οπόταν οι εισφορές θα έχουν φθάσει το 25,7%. Οι σημερινές εισφορές επιμερίζονται σε 6,3% για τους εργαζόμενους, 6,3% για τους εργοδότες και 4% για το κράτος. Θα αυξηθούν τον Απρίλιο σε 6,8% και 4,3%, αντίστοιχα.