Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερομένους ότι, στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 13.3.2009, δημοσιεύεται προκήρυξη για μία θέση προαγωγής Eπιθεωρητή Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης για τη Μουσική στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία.
Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ14 – Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής,στη διεύθυνση: www.eey.gov.cy. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 13 μέχρι 30 Μαρτίου 2009.