Παραθέτουμε το τελευταίο απόσπασμα της δήλωσης Χριστόφια στη διάσκεψη τύπου που έγινε την Παρακευή 6 Μαρτίου 2009 και το οποίο έχει σχέση με τις προθέσεις της κυβέρνησης στο θέμα της ιστορίας.

Πηγή : http://mihalismihail.blogspot.com/

ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΩΝ: ΉΣΟΥΝ ΤΗΣ ΕΟΚΑ Β’!!!