Διαβάστε την Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για τη δημιουργία και λειτουργεία Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης, υπό την ευθύνη του Γενικού Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης, Στέλιου Στυλιανού

Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης – Έντυπα