Η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού πληροφορεί τους γονείς και κηδεμόνες, ότι τη Δευτέρα 6 Απριλίου και την Τρίτη 7 Απριλίου 2009 θα γίνουν οι συμπληρωματικές εγγραφές παιδιών, για φοίτηση σε δημόσια νηπιαγωγεία, για την προσεχή σχολική χρονιά 2009 – 2010. Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά προδημοτικής ηλικίας (4 χρονών και 8 μηνών μέχρι 5 χρονών και 8 μηνών, όσα παιδιά γεννήθηκαν δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου 2004 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2004), η φοίτηση των οποίων είναι υποχρεωτική και αφορά παιδιά οποιασδήποτε εθνικότητας που διαμένουν στην Κύπρο, ανεξάρτητα από τη νόμιμη ή μη παραμονή των γονιών τους στο νησί.
Αιτήσεις εγγραφής στα δημόσια νηπιαγωγεία μπορούν να υποβάλουν και παιδιά μικρότερης ηλικίας 3 – 4 8/12 χρόνων, (δηλαδή όσα παιδιά γεννήθηκαν από 1η Σεπτεμβρίου 2006).Η εγγραφή των παιδιών προδημοτικής ηλικίας (4 χρονών και 8 μηνών μέχρι 5 χρονών και 8 μηνών) θα γίνει στο νηπιαγωγείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας ή, εκεί όπου δεν υπάρχει νηπιαγωγείο, στο πλησιέστερο με την κατοικία τους δημόσιο νηπιαγωγείο.Για τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Κύπρο και θα εγγραφούν στο νηπιαγωγείο, απαιτείται να παρουσιαστεί επίσημο πιστοποιητικό γέννησης.
Για τα παιδιά που γεννήθηκαν εκτός Κύπρου, απαιτείται να παρουσιαστεί επίσημο πιστοποιητικό γέννησης από την αρμόδια Αρχή της χώρας στην οποία γεννήθηκαν. Το διαβατήριο γίνεται δεκτό ως επίσημο έγγραφο. Φωτοαντίγραφα των πιο πάνω εγγράφων γίνονται δεκτά, μόνο αν έχουν πιστοποιηθεί από αρμόδιο υπάλληλο.
Σε περίπτωση που οι γονείς, για οποιοδήποτε λόγο, δεν έχουν επίσημα έγγραφα τα παιδιά τους εγγράφονται αφού υποβάλουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη συμπλήρωση του μητρώου.
Επισύρεται η προσοχή όλων των ενδιαφερομένων γονιών ότι δεν θα υπάρξουν συμπληρωματικές εγγραφές στις αρχές Σεπτεμβρίου, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Με βάση αυτή τη διαφοροποίηση, οι εγγραφές σε όλα τα δημόσια νηπιαγωγεία θα ολοκληρωθούν πριν τη λήξη της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Τονίζεται ότι όσοι γονείς παραλείψουν να εγγράψουν τα παιδιά τους, τα παιδιά αυτά θα εγγραφούν το Σεπτέμβριο 2009 στο πλησιέστερο νηπιαγωγείο, στο οποίο δεν θα δημιουργείται στεγαστικό πρόβλημα ή πρόβλημα στελέχωσης.