Σήμερα Δευτέρα 13 Απριλίου ο Υπουργός Παιδείας κ. Αντρέας Δημητρίου θα συναντηθεί με τη Γραμματεία της ΠΟΕΔ στα γραφεία μας για να επιδώσει επίσημα στην Οργάνωση το προτεινόμενο από το Υ.Π. Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών.
Το νέο σχέδιο αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί όλοι κατανοούμε την αναγκαιότητα ενός σύγχρονου, προοδευτικού σχεδίου αξιολόγησης που θα αντικαταστήσει επιτέλους το απηρχειωμένο και χρεοκοπημένο σημερινό σύστημα.
Με βάση και τις δεσμεύσεις του Δημήτρη Χριστόφια στο προεκλογικό του πρόγραμμα «επιβάλλεται να εφαρμοστεί ένα σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης που να προκύψει συναινετικά μέσα από έναν ανοιχτό, δομημένο και συστηματικό διάλογο στον οποίο σημαντικός θα είναι ο ρόλος των ίδιων των εκπαιδευτικών».
Οι γενικές αρχές του νέου συστήματος, που αναμένουμε να περιλαμβάνει το νέο σχέδιο αξιολόγησης, είναι :
1. Η κατάργηση του μονοδιάστατου μοντέλου του επιθεωρητισμού και η καθιέρωση ενός πολυδιάστατου μοντέλου αξιολόγησης
2. Η ανάπτυξη ενός συστήματος εσωτερικής αξιολόγησης του έργου της σχολικής μονάδας
3. Ο περιορισμός της εξωτερικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στις περιπτώσεις μονιμοποίησης και προαγωγής μόνο
4. Η δημιουργία εναλλακτικών βαθμίδων ανέλιξης των εκπαιδευτικών, που αποσκοπούν στην αξιοποίησή τους από το εκπαιδευτικό σύστημα ανάλογα με τις ιδιαίτερες ικανότητες και κλίσεις τους
Ως ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ θεωρούμε την εξέλιξη αυτή συνέχεια της μεγάλης προσπάθειας για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που συνεχίζεται προγραμματισμένα και σταδιακά. Ήδη στην ΠΟΕΔ παραδόθηκε πρόσφατα και η Πρόταση του Υ.Π.Π. (Επιστημονικό Συμβούλιο) για Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών. Είμαστε βέβαιοι ότι με σωστή δουλειά και συνεργασία όλων των φορέων που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία το όραμα για δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο θα υλοποιηθεί σύντομα.