Συνοπτικό Πρόγραμμα Εργασιών του 23ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου ΠΟΕΔ – ΔΟΕ 2009

Τετάρτη, 22 Απριλίου, 2009
08.30 – 09.30 Εγγραφές
09.30 – 14.00 Εργασίες Συνεδρίου
19.00 – 20.00 Επίσημη Τελετή
20.30 – Επίσημο Δείπνο

Πέμπτη, 23 Απριλίου, 2009
09.30 – 12.00 Εργαστήρια
12.00 – 14.30 Συζήτηση – Παρεμβάσεις – Πορίσματα – Κλείσιμο Εργασιών
Σημ. : Παρακαλούνται οι συνάδελφοι – σύνεδροι να παρουσιαστούν έγκαιρα για εγγραφή, ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός.