“Με απώτερο σκοπό την καλύτερη οργάνωση και την έγκαιρη αποστολή των βιβλίων στα σχολεία, η Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων αποφάσισε να εφαρμόσει μια νέα μέθοδο παραγγελίας των σχολικών συγγραμμάτων που ανέρχονται κάθε χρόνο στα 6 εκατομμύρια περίπου.”

Διαβάστε ολόκληρο το δημοσίευμα της εφημερίδας Φιλελεύθερος