Με εγκύκλιό του ο ΔΔΕ υπενθυμίζει τους εκπαιδευτικούς που προτίθενται να ζητήσουν εκπαιδευτική άδεια για τη σχολική χρονιά 2009-2010 ότι τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης είναι η 31η Μαΐου 2009.
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα οποία να φαίνεται η βεβαίωση εγγραφής στο Πανεπιστήμιο και ο κλάδος σπουδών, διάρκεια και περιεχόμενο σπουδών.

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο του ΔΔΕ με περισσότερες λεπτομέρειες.