Μέτρα και εισηγήσεις στο Συμβούλιο Παιδείας

Συζητούν τη σχολική βία

Στη συνεδρίαση του Σαββάτου το Υπ. Παιδείας θα παρουσιάσει μέτρα/δράσεις για αντιμετώπιση του φαινομένου. Τα μέτρα προγραμματίζεται να υλοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2009

Εισηγήσεις και μέτρα άμεσης εφαρμογής για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και της αντικοινωνικής συμπεριφοράς θα συζητήσει το Συμβούλιο Παιδείας, το οποίο θα συνέλθει το ερχόμενο Σάββατο. Τα μέτρα θα παρουσιαστούν από τον Υπ. Παιδείας, ενώ στόχος είναι η υποβολή προτάσεων, η ανταλλαγή απόψεων και η λήψη τελικών αποφάσεων.

Ο κατάλογος των μέτρων και δράσεων ετοιμάστηκε, αφού λήφθηκαν υπόψιν προτάσεις της Επιτροπής Ειδικών, για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου, η οποία συστάθηκε με βασικό όρο εντολής την υποβολή εισηγήσεων. Σημειώνεται ότι τα μέτρα/δράσεις είναι άμεσης εφαρμογής και προγραμματίζεται να υλοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2009. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι τα εν λόγω μέτρα συζητήθηκαν σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης και έγιναν αποδεκτά από τους εμπλεκόμενους φορείς χωρίς να εκφραστούν ουσιαστικές διαφωνίες.

Αύξηση κρουσμάτων

Στο κείμενο που θα υποβάλει το Υπ. Παιδείας στο Συμβούλιο Παιδείας υπογραμμίζεται ότι η αντικοινωνική συμπεριφορά των μαθητών στα σχολεία τα τελευταία χρόνια αλλάζει τόσο ως προς τη συχνότητα εμφάνισής της, όσο και ως προς τις μορφές που εκδηλώνεται και υπογραμμίζεται ότι ως φαινόμενο γίνεται όλο και πιο σύνθετο. Επισημαίνεται επίσης ότι για αντιμετώπιση της κατάστασης επιβάλλεται η λήψη μέτρων και καταγράφονται 15 μέτρα/δράσεις που μπορούν να εφαρμοστούν μέχρι το τέλος του 2009 (κάποια από αυτά άρχισαν ήδη να εφαρμόζονται). Στον κατάλογο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

–Σύσταση Επιτελικής Ομάδας ‘Αμεσης Παρέμβασης σε σχολικές μονάδες, η οποία θα στελεχώνεται από εκπαιδευτικούς ψυχολόγους και εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς.

–Λειτουργία Συντονιστικού Φορέα σε επίπεδο Υπ. Παιδείας, για την παραγωγή πολιτικής, συντονισμό και αξιολόγηση των προγραμμάτων και δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στο σχολείο.

–Λειτουργία Παρατηρητηρίου για τη βία στο σχολείο, το οποίο θα καταγράφει, κωδικοποιεί, αναλύει και αξιολογεί τα στοιχεία σχετικά με την έκταση και τις μορφές βίας ανά σχολείο, επαρχία, φύλο.

–Διοργάνωση νέων επιμορφωτικών προγραμμάτων για το εκπαιδευτικό και το εποπτικό προσωπικό σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της σχολικής βίας και παραβατικότητας.

–Αναδόμηση και ενίσχυση της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας.

–Αξιολόγηση και ενίσχυση της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής.

–Εισαγωγή του Θεσμού του Σχολικού Κοινωνικού Λειτουργού, σε πιλοτική βάση.

–Ενσωμάτωση προγραμμάτων αγωγής υγείας στα νέα αναλυτικά προγράμματα των σχολείων.

–Επέκταση του θεσμού των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας σε νέες περιοχές και σχολικές μονάδες.

–Ανάπτυξη Κέντρων Ψυχικής Υγείας σε όλες τις επαρχίες, τα οποία θα παρέχουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, σχολικές μονάδες και γονείς.

–Επέκταση της λειτουργίας του Ανοιχτού Σχολείου σε νέους Δήμους.

Εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ