Πιλοτική εφαρμογή σε επτά σχολεία

Αρχικά θα εφαρμοζόταν τον Σεπτέμβριο του 2007. Στη συνέχεια πήρε παράταση για τον Ιανουάριο του 2008, ακολούθως για τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο του 2008 και τελικά η έναρξή του ορίστηκε για σήμερα. Ο λόγος για την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος ΔΙΑ.Σ (Διαδικτυακό Σχολείο), του μηχανογραφημένου συστήματος το οποίο θα διαχειρίζεται εκπαιδευτικό περιεχόμενο, εκπαιδευτική διοίκηση και εκπαιδευτικές διαδικασίες, με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το σύστημα ΔΙΑ.Σ αποτελεί βήμα επικοινωνίας και συνεργασίας των τριών συντελεστών της εκπαίδευσης (μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών) αφού:

–παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε μαθητή, μέσω του προσωπικού κωδικού του και του προσωπικού ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, να υποβάλλει τις απορίες του προς τους εκπαιδευτικούς, να βλέπει στον δικό του χρόνο και χώρο το περιεχόμενο του μαθήματος που ετοίμασε ο καθηγητής, να συνεργάζεται με συμμαθητές του και να έχει πρόσβαση στην ύλη που θέλει.

–παρέχει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να σχεδιάζουν τα δικά τους ψηφιακά μαθήματα και δραστηριότητες, να έχουν την εικονική διαχείριση της τάξης τους, να αποστέλλουν ηλεκτρονικά όλη την πληροφόρηση που θέλουν προς τους μαθητές και τους γονείς και να συνεργάζονται μεταξύ τους για ανταλλαγή απόψεων γύρω από επαγγελματικά και άλλα θέματα.

–παρέχει τη δυνατότητα στους γονείς να παρακολουθούν ενεργά τη σχολική πορεία και πρόοδο των παιδιών τους αφού θα έχουν πρόσβαση σε όλη τη σχετική πληροφόρηση που χρειάζονται σχετικά με τις επιδόσεις, τη φοίτηση και τη μαθητική τους δράση.

Στην πιλοτική εφαρμογή του ΔΙΑ.Σ συμμετέχουν επτά σχολεία (τέσσερα Λύκεια και τρεις Τεχνικές Σχολές), ενώ την έναρξη της λειτουργίας του θα παρακολουθήσει σήμερα -στο Λύκειο Αποστόλου Μάρκου στη Λευκωσία- ο υπ. Παιδείας, Αντρέας Δημητρίου, ο οποίος θα παρουσιάσει στη συνέχεια στοιχεία για το ρόλο και τη σημασία του πρωτοποριακού θεσμού.

Εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ


Ο Υπουργός Παιδείας επισκέφθηκε το Λύκειο Αποστόλου Μάρκου