Το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Δασκάλων Κύπρου Λτδ, μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής του προσφοράς, κάθε χρόνο παραχωρεί υποτροφίες σε παιδιά μελών του που διακρίνονται στις εισαγωγικές εξετάσεις για πανεπιστημιακές σπουδές.

Η ενέργεια αυτή προσδίδει αφενός τη σημασία που αποδίδει το Ταμιευτήριο των Δασκάλων στην εκπαίδευση των νέων και αφετέρου ενισχύει ταυτόχρονα την ευγενή άμιλλα στους νέους του τόπου.

Σε ειδική τελετή στα Γραφεία του Ταμιευτηρίου επιδόθηκαν οι 10 υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009, οι οποίες δόθηκαν σε παιδιά μελών του Ταμιευτηρίου που πρώτευσαν στις εισαγωγικές εξετάσεις των Πανεπιστημίων Κύπρου και Ελλάδας.

Οι 10 υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 δόθηκαν στα πιο κάτω παιδιά μελών του Ταμιευτηρίου:
1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2. ΚΛΑΙΡΗ ΣΑΒΒΙΔΟΥ 3. ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΚΟΥΡΟΥΜΟΥΝΗ 5. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΡΡΗΣ 6. ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 7. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 8. ΕΛΕΝΗ ΖΥΜΠΟΥΛΑΚΗ 9. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΟΥΚΑ 10. ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΛΙΣΙΗ