Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προγραμματίζει να προσφέρει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ειδικών Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης για τις εξής ειδικότητες: Κωφών, Τυφλών, ΕιδικώνΜαθησιακών και Νοητικών Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών και Λογοθεραπείας.

Ως εκ τούτου, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προσκαλεί εκπαιδευτές να εκδηλώσουν ενδιαφέρον
για να διδάξουν τα παρακάτω θέματα:
1. Ειδική Αγωγή

2.Πρακτικές Ειδικής Αγωγής στην Κύπρο:
2.1. Θεσμική και νομική οργάνωση της Ειδικής Αγωγής στην Κύπρο / Νομοθεσία, κανονισμοί
2.2.Αναλυτικό Πρόγραμμα / Εργασιακό πλαίσιο και ο ρόλος του ειδικού εκπαιδευτικού στο
σχολείο
2.3. Απλοποίηση εκπαιδευτικού υλικού
2.4. Θέματα συνεργασίας ειδικού και γενικού εκπαιδευτικού και γονέων
2.5. Θεωρητικές προσεγγίσεις της ένταξης σε επίπεδο εκπαιδευτικής πράξης

3. Υποστηριχτική Τεχνολογία

To Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ειδικών Εκπαιδευτικών, αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον
Ιούνιο 2009. Τα μαθήματα αναμένεται να διεξάγονται σε πρωινό χρόνο (8.30 π.μ – 12.00 μ.μ.) ή και απογευματινό χρόνο (4.30 μ.μ. – 8.00 μ.μ.) κατά την περίοδο 22-30 Ιουνίου 2009. Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης αναμένεται να προσφερθεί στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού μόνο.

Στον ιστοχώρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτο (http://www.pi.ac.cy) υπάρχουν βασικές πληροφορίες τόσο για τους εκπαιδευτές (Προϋποθέσεις και κριτήρια για διδασκαλία στο Πρόγραμμα, κριτήρια επιλογής, καθήκοντα, αμοιβή) όσο και για τα προγράμματα επιμόρφωσης (Αναλυτική περιγραφή των θεμάτων).

Όσοι ενδιαφέρονται να διδάξουν στο Πρόγραμμα μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους
υποβάλλοντας την αίτησή τους (η αίτηση βρίσκεται στον ιστοχώρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου , http://www.pi.ac.cy) είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (eidiki@cyearn.pi.ac.cy) είτε μέσω του τηλεομοιότυπου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Fax:22480691) το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2009.Τονίζεται πως οι αιτήσεις που δε θα είναι πλήρως συμπληρωμένες ή θα παραληφθούν εκπρόθεσμα δε θα ληφθούν υπόψη.

Παράλληλα με την αίτηση , που θα σταλεί μέσω τηλεομοιότυπου, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι
εκπαιδευτές να παραδώσουν στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο τα απαραίτητα συνοδευτικά αποδεικτικά προσωπικά ή να τα αποστείλουν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία