Σημαντικές Εγκυκλίους εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σχετικά με την παραχώρηση άδειας απουσίας για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους και την άδεια μητρότητας. Διαβάστε :

  1. Παραχώρηση άδειας απουσίας για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους
  2. Άδεια Μητρότητας