Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερομένους ότι,στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 22.5.2009, έχουν δημοσιευτεί προκηρύξεις για δύο (2) θέσεις Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, στις ακόλουθες ειδικότητες:
– Μία (1) θέση Eπιθεωρητή Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης για τα Αγγλικά και
– Μία (1) θέση Επιθεωρητή Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ14 –Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση: www.eey.gov.cy. Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 9η Ιουνίου 2009