Στο Συμβούλιο Δημοτικής-Μέσης Εκπαίδευσης

Διάλογος για την αξιολόγηση

Στο Συμβούλιο Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης παρουσιάζεται την ερχόμενη εβδομάδα η πρόταση του Υπ. Παιδείας για το νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Η πρόταση παραδόθηκε πριν από έναν περίπου μήνα στις εκπαιδευτικές οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ για μελέτη, αλλά την ερχόμενη Πέμπτη θα γίνει η επίσημη παρουσίασή της στο Συμβούλιο Δημοτικής-Μέσης, εγκαινιάζοντας έτσι και το διάλογο επί του θέματος. Στο πλαίσιο της συνεδρίασης τόσο οι εμπλεκόμενοι με την Παιδείας φορείς (εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές), όσο και οι εκπρόσωποι των κομμάτων, θα ενημερωθούν για τις πρόνοιες της πρότασης, ενώ θα υποβληθούν ερωτήματα και θα γίνει η ανάλογη ανταλλαγή απόψεων. Όπως αναφέρθηκε στον «Π», το Υπ. Παιδείας προτίθεται να εμπλακεί σε μια εξαντλητική συζήτηση με τις εμπλεκόμενες οργανώσεις για όλες τις πτυχές του προτεινόμενου συστήματος αξιολόγησης, ώστε να επιτευχθεί η κατάληξη σε ένα νέο σύστημα αξιολόγησης το συντομότερο δυνατό.

Σημαντικές αλλαγές

Στόχος του νέου σχεδίου είναι η αποσύνδεση της ανέλιξης των εκπαιδευτικών από την ανάληψη διοικητικών καθηκόντων, αλλά και ο καθορισμός συγκεκριμένων λειτουργικών κριτηρίων αξιολόγησης. Σημαντική θεωρείται επίσης η πρόνοια για διαφάνεια σε κάθε στάδιο των διαδικασιών αξιολόγησης. Με το προτεινόμενο σύστημα αξιολόγησης:

–Εισάγεται σύστημα εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας για σκοπούς βελτίωσης του έργου που επιτελείται στις σχολικές μονάδες και όχι σύγκρισης μεταξύ των σχολικών μονάδων.

–Εισάγεται σύστημα υποστήριξης της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.

–Δημιουργείται η θέση του Παιδαγωγικού Συμβούλου, ο οποίος θα βοηθά συστηματικά τον εκπαιδευτικό να βελτιώνεται στο έργο του.

–Καθιερώνονται νέες θέσεις ανέλιξης, οι οποίες δεν συνδέονται με ανάληψη διοικητικών καθηκόντων, ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε καλούς εκπαιδευτικούς να επικεντρωθούν στα διδακτικά/παιδαγωγικά καθήκοντα.

–Δημιουργείται Ακαδημία Στελεχών Εκπαίδευσης, αφού η κατάρτιση των στελεχών της εκπαίδευσης (Διοικητικών Βοηθών Διευθυντών, Παιδαγωγικών Συμβούλων, Σχολικών Συμβούλων) αποτελεί βασική παράμετρο για τη βελτίωση της λειτουργίας των σχολείων και του εκπαιδευτικού συστήματος.

–Προτείνονται δύο εναλλακτικά μοντέλα αξιολόγησης για σκοπούς προαγωγών, ένα με εξωτερική-συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων για προαγωγή στην τάξη και ένα με αξιολόγηση των υποψηφίων στο πλαίσιο των προγραμμάτων της Ακαδημίας Στελεχών Εκπαίδευσης.

–Προτείνονται συγκεκριμένες τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τις περιπτώσεις υπηρεσιακής ανεπάρκειας / ακαταλληλότητας.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΗΣ