Ο θεσμός του ενιαίου ολοήμερου σχολείου εφαρμόζεται σήμερα σε 15 δημοτικά σχολεία, αλλά σύντομα αναμένεται να επεκταθεί σε άλλα τρία. Σχετική πρόταση ετοιμάστηκε με σκοπό να προωθηθεί για συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο
‘Αρχισε να εφαρμόζεται τη σχολική χρονιά 2006-2007 σε εννέα δημοτικά σχολεία, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε σε άλλα έξι. Τρία χρόνια μετά έφτασε η ώρα της αξιολόγησης της πιλοτικής εφαρμογής του θεσμού και της λήψης αποφάσεων για επέκτασή του ή όχι. Ο λόγος για το θεσμό του ενιαίου ολοήμερου σχολείου, ο οποίος εφαρμόζεται σήμερα σε 15 δημοτικά σχολεία, αλλά σύντομα αναμένεται να επεκταθεί σε άλλα τρία. Σχετική πρόταση, για βελτίωση και επέκταση του ενιαίου ολοήμερου σχολείου, ετοιμάστηκε με σκοπό να προωθηθεί για συζήτηση και ακολούθως έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο.
Βελτιωτικές αλλαγές
Την απόφαση για μερική βελτίωση της λειτουργίας των 15 υφιστάμενων ενιαίων ολοήμερων σχολείων, και μερική επέκταση του θεσμού σε περιορισμένο αριθμό δημοτικών έλαβε το Υπ. Παιδείας αφού αξιολόγησε τα δεδομένα μετά το διορισμό της Επιστημονικής Επιτροπής για τη διαμόρφωση των νέων αναλυτικών προγραμμάτων, αλλά και μετά από μελέτη της έκθεσης αξιολόγησης του θεσμού από τριμελή ανεξάρτητη επιτροπή. Με την απόφαση αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά ο τρόπος λειτουργίας του θεσμού μέχρι την ολοκλήρωση της συγγραφή των νέων αναλυτικών προγραμμάτων, αλλά και να δοθεί η ευκαιρία σε περισσότερους γονείς που το επιθυμούν να εγγράψουν σε ολοήμερο σχολείο τα παιδιά τους. Για βελτίωση της λειτουργίας του θεσμού προτείνεται:
-αποφόρτωση της ύλης, εν αναμονή των νέων αναλυτικών προγραμμάτων
-επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που θα εργαστούν τη σχολική χρονιά 2009-2010 στα ενιαία ολοήμερα σχολεία. Η επιμόρφωση, η οποία θα ξεκινήσει τον προσεχή Σεπτέμβρη, θα καλύψει τη φιλοσοφία του θεσμού, κατευθυντήριες γραμμές για την αποφόρτωση της ύλης, καθώς και σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις
-διαφοροποίηση του ωρολογίου προγράμματος των ενιαίων ολοήμερων σχολείων. Το ωράριο 13.05 με 16.00 παραμένει, αλλά αυξάνεται ο συνολικός χρόνος των διαλειμμάτων και της σίτισης των παιδιών. Κατόπιν επίσης έντονων αιτημάτων από τους γονείς, προτείνεται να λειτουργήσει η τελευταία περίοδος σε προαιρετική βάση, για όσους γονείς το επιθυμούν. Με βάση τις αλλαγές, θα υπάρχουν τέσσερις περίοδοι των 40 λεπτών και τρεις περίοδοι των 35 λεπτών, ο συνολικός χρόνος των διαλειμμάτων θα ανέρχεται στα 60 λεπτά, και ο χρόνος σίτισης αυξάνεται κατά 10 λεπτά και μετατρέπεται σε χρόνο σίτισης και ξεκούρασης (σύνολο 50 λεπτά)
Στην πρόταση που ετοίμασε το Υπ. Παιδείας περιλαμβάνονται επίσης εισηγήσεις για τα ενδιαφέροντα που θα καλύπτονται στα ενιαία ολοήμερα σχολεία (π.χ αθλοπαιδιές, χοροί, θέατρο), για το μάθημα των Αγγλικών, ενώ προτείνεται κατάργηση της κατ’ οίκον εργασίας. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι οποιαδήποτε εργασία εμπέδωσης θα πρέπει να ολοκληρώνεται στο σχολείο.
Στελέχωση και υποδομή
Σε ό,τι αφορά στη στελέχωση των ενιαίων ολοήμερων σχολείων, σημειώνεται ότι θα εξακολουθήσουν να τοποθετούνται εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα επιλέγουν να εργάζονται είτε στην πρωινή, είτε στην απογευματινή ζώνη, αλλά προτείνεται η παραχώρηση σε αυτούς συγκεκριμένων κινήτρων. Προτείνεται επίσης η δημιουργία νέων θέσεων βοηθών διευθυντών, αλλά και η δημιουργία θέσης επιθεωρητή ενιαίων ολοήμερων σχολείων.Αναφορά γίνεται και στην κτηριακή υποδομή, και σημειώνεται ότι το κτηριολογικό πρόγραμμα του Υπ. Παιδείας καλύπτει τις αίθουσες πολλαπλής χρήσης σε όλα τα ενιαία ολοήμερα. Αναφέρεται ακόμη ότι η ανέγερση των αιθουσών πολλαπλής χρήσης στα ενιαία ολοήμερα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς, Απαισιάς και Τριμίκλινης έχει προγραμματιστεί να αρχίσει από τη σχολική χρονιά 2010-2011, ενώ από φέτος έχει αρχίσει η υλοποίηση της απόφασης για την ανέγερση αιθουσών πολλαπλής χρήσης στα Δημοτικά Καπέδων και Ερήμης.
Ξεχωριστή αναφορά γίνεται και στο κεφάλαιο «σίτιση», όπου τονίζεται ότι η επιχορήγησή της θα γίνεται με βάση τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια των μαθητών (π.χ ετήσιες ακαθάριστες απολαβές της οικογένειας, αριθμός εξαρτώμενων μελών της οικογένειας, κοινωνική κατάσταση του μαθητή, κατάσταση υγείας) και στη βάση μοριοδότησης. Σημειώνεται ότι το γεύμα που προσφέρεται στους μαθητές των ενιαίων ολοήμερων παρασκευάζεται εκτός σχολείου, ενώ το κόστος του καλύπτεται από τους γονείς.
‘Αλλα τρία σχολεία
Στην πρόταση που θα κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο γίνεται εισήγηση και για επέκταση του θεσμού του ενιαίου ολοήμερου σχολείου σε άλλα τρία σχολεία. Στο περιφερειακό Ταμασού και Ασίνου και Α΄ Κολοσσίου. Τονίζεται επίσης ότι θα ετοιμαστεί ολοκληρωμένη πρόταση για το πλάνο επέκτασης του θεσμού σε βάθος χρόνου. Σε ό,τι αφορά στο κόστος βελτίωσης της λειτουργίας των ενιαίων ολοήμερων σχολείων θα ανέλθει στις 696.718 ευρώ, ενώ το κόστος επέκτασης του θεσμού σε άλλα τρία σχολεία στις 674.528 ευρώ.
Πηγή : Εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ