Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι, κατά την επόμενη σχολική χρονιά 2009/2010, θα υπάρξουν εκπαιδευτικές ανάγκες για τα κατεχόμενα σχολεία του Ριζοκαρπάσου στις πιο κάτω ειδικότητες:

ΙΙ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Δάσκαλοι
Νηπιαγωγοί
Δάσκαλοι Ειδικής Εκπαίδευσης (παιδιά με νοητικά, συναισθηματικά και
άλλα προβλήματα)
Δάσκαλοι Ειδικής Εκπαίδευσης (Λογοθεραπεία)

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν μόνον όσοι κατέχουν μόνιμη θέση στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί με ιδιόχειρη επιστολή στο Γραφείο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Σύμπλεγμα Νέων Κυβερνητικών Γραφείων, οδός Μιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία) ή με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22602789, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 15η Ιουνίου 2009.