Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού απέστειλε σήμερα Πέμπτη, 6/6/2009,στην ΠΟΕΔ, την πρότασή του για βελτίωση της λειτουργίας των Ενιαίων Ολοήμερων Σχολείων (ΕΟΣ) . Η πρόταση, η οποία θα συζητηθεί σε συνάντηση ΠΟΕΔΥΠΠ που έχει οριστεί για την Τρίτη 9/06/2009 περιλαμβάνει (περιληπτικά) :

1. Αναλυτικά Προγράμματα Ε.Ο.Σ. : Αφαίρεση ύλης από την υφιστάμενη και εκ νέου προτάσεις για τα θέματα των Αγγλικών, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών , Αγωγής Ζωής και Θέματα Ενδιαφερόντων κατά τάξη, εν αναμονή των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων.

2. Επιμόρφωση Προσωπικού ΕΟΣ : Σχεδιάστηκε πλάνο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που θα εργαστούν στα ΕΟΣ τη νέα χρονιά από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε εργάσιμο χρόνο. Η επιμόρφωση θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο και θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο και θα καλύψει θέματα που αφορούν φιλοσοφία του θεσμού, αποφόρτιση ύλης και σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Επιμόρφωσης θα τύχουν και όσοι εργάζονται με την αγορά υπηρεσιών.(Υποχρεωτική και επι πληρωμής). Ταυτόχρονα θα διοργανωθούν συνέδρια διευθυντών και διευθύνοντων των ΕΟΣ για ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών.

3. Ωρολόγιο Πρόγραμμα : Διατηρείται το ωράριο μέχρι τις 16:00. Αυξάνεται ο χρόνος των διαλειμμάτων και της σίτισης. Το ΥΠΠ εισηγείται την μείωση των τελευταίων 3 περιόδων από 40 λεπτά σε 35. Η τελευταία περίοδος 1525-1600, θα λειτουργεί σε προαιρετική βάση για όσους γονείς το επιθυμούν. Οι μαθητές που θα παραμένουν στο σχολείο θα παρακολουθούν μαθήματα ενδιαφέροντος ή θα κάνουν εμπεδωτική εργασία.
4. Ενδιαφέροντα : Τα σχολεία χωρίζονται σε κατηγορίες με τα ακόλουθα ενδιαφέροντα : Σχολεία μέχρι 40 παιδιά- μέχρι 4 Θέματα ενδιαφέροντος, Σχολεία μέχρι 120 παιδιά – μέχρι 8 Θέματα ενδιαφέροντος, Σχολεία με πάνω από 120 παιδιά – μέχρι 10 θέματα ενδιαφέροντος. Κάθε μαθητής θα έχει το δικαίωμα να διαλέξει ένα θέμα ενδιαφέροντος το οποίο θα παρακολουθεί για 3 συνεχόμενα έτη.
5.Αγγλικά : Θα ενημερωθούν οι γονείς σε κάθε σχολείο από το ΥΠΠ αναφορικά με το επίπεδο του μαθήματος και την ύλη που καλύπτεται σε σχέση με τα ιδιωτικά φροντιστήρια. Θα επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί που θα διδάσκουν Αγγλικά στα ΕΟΣ. Τα ΕΟΣ δεν θα προετοιμάζουν τα παιδιά για να παρακάθονται εξετάσεις για την απόκτηση διπλώματος. Ξεκίνησε η διαδικασία για αγορά βιβλίων Αγγλικών.
6. Κατ’οίκον Εργασία : Η κατ’οίκον εργασία θα καταργηθεί στα ΕΟΣ. Οποιαδήποτε εμπεδωτική εργασία θα γίνεται στο χρόνο λειτουργίας του σχολείου.
7. Αγορά Υπηρεσιών : Θα καλύπτουν τα οδοιπορικά για τους εκπαιδευτές που θα διδάσκουν μαθήματα ενδιαφέροντος για αποστάσεις πέραν των 15 Km (0,10 ευρώ για κάθε Km). Οι ενδιαφερόμενοι θα υπογράψουν συμβόλαιο το οποίο θα καθορίζει τις υποχρεώσεις τους στα πλαίσια λειτουργίας των ΕΟΣ (π.χ. συμμετοχή σε συνεδριάσεις προσωπικού, γιορτές κλπ)
8. Στελέχωση ΕΟΣ – κίνητρα : Οι εκπαιδευτικοί θα συνεχίσουν να επιλέγουν αν θα εργάζονται σε πρωινή είτε στην απογευματινή ζώνη. Για όσους εκπαιδευτικού θα εργάζονται στην απογευματινή ζώνη θα δίνεται μείωση διδακτικού χρόνου ανάλογα με τα απογεύματα που θα εργάζονται. 1 απόγευμα = 1 περίοδος μείωση (28 περίοδοι), 2 απογεύματα = 2 περίοδοι μείωσης (27 περίοδοι), 3 απογεύματα = 3 περίοδοι μείωση (26 περίοδοι), 4 απογεύματα = 4 περίοδοι μείωση (25 περίοδοι). Αντίστοιχοι μείωση θα τύχουν και εκπαιδευτικοί που εργάζονται με λιγότερες περιόδους)
9. Διεύθυνση ΕΟΣ : Προτείνεται η δημιουργία νέων θέσεων Βοηθών Διευθυντών ώστε να τοποθετείται ένας ΒΔ σε κάθε ΕΟΣ με σταδιακή κάλυψη σε τρία χρόνια (2010 : κάλυψη των ΕΟΣ που έχουν πάνω από 20 εκπαιδευτικούς, 2011: κάλυψη των ΕΟΣ που έχουν 15-10 εκπαιδευτικούς, 2012 : κάλυψη των ΕΟΣ με κάτω από 15 εκπαιδευτικούς. Επίσης το ΥΠΠ εισηγείται την απόσπαση ακόμη μισού εκπαιδευτικού για καθήκοντα συντονισμού ΕΟΣ. Επιπλέον γίνεται εισήγηση για δημιουργία θέσης Επιθεωρητή ΕΟΣ.
10. Σίτιση : Η επιχορήγηση της σίτισης θα γίνεται στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.
11. Κτιριακή Υποδομή : Στα ΕΟΣ Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς, Απαισιάς και Τριμίκλινης έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει η ανέγερση αίθουσας πολλαπλής χρήσεως από τη σχολική χρονιά 2010-2011. Στα Δημοτικά Σχολεία Ερήμης και Καπέδων έχει ξεκινήσει από φέτος η υλοποίηση της απόφασης για ανέγερση αίθουσας Πολλαπλής Χρήσεων.
12.Αγωγή Ζωής : Θα σταλούν σε ηλεκτρονική μορφή τα εγχειρίδια και το βιβλίο για το δάσκαλο που χρησιμοποιούνται στον ελλαδικό χώρο για τα Ολοήμερα, με εισήγηση να αξιοποιηθούν εκείνα τα κεφάλαια που κρίνουν οι εκπαιδευτικοί ότι καλύπτουν τις ανάγκες του σχολείου τους.
13. Επέκταση του θεσμού : Γίνεται Εισήγηση για επέκταση του θεσμού από τη φετινή χρονιά σε τρία σχολεία εφόσον υπάρχει η δυνατότητα. Τα σχολεία δεν ονομάζονται στην πρόταση του ΥΠΠ, Επίσης το ΥΠΠ εισηγείται την δημιουργία Ειδικής Επιτροπής από λειτουργούς του Υπουργείου Οικονομικών και Υπουργείου Παιδείας, εκπρόσωπο της ΠΟΕΔ, εκπρόσωπο της Επιτροπής Αξιολόγησης και εκπρόσωπο των Οργανωμένων Γονιών η οποία θα μελετήσει την ερχόμενη χρονιά το θεσμό και θα υποβάλει ολοκληρωμένη έκθεση τόσο για το κόστος όσο και για το χρονοδιάγραμμα επέκτασης του θεσμού.