ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΛΗΘΕΙΑ :
Ηλ. Νικολάου: «Η εγκύκλιος της ΠΟΕΔ υποδηλώνει μια δυσπιστία και καχυποψία έναντι των Τ/κ μαθητών και δασκάλων, που δεν συνάδει με το γενικό στόχο του υπ. Παιδείας»«Επαφές αυτού του τύπου αυξάνουν τις πιθανότητες εκπλήρωσης του γενικότερου στόχου εμπέδωσης κουλτούρας ειρηνικής συμβίωσης»
Η επίτροπος διοίκησης Ηλιάνα Νικολάου, ως Αρχή κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων, ζητεί όπως η οργάνωση των δασκάλων (ΠΟΕΔ) επανεξετάσει τη στάση της απέναντι στη δυνατότητα πραγματοποίησης επισκέψεων Τ/κ μαθητών και δασκάλων στα δημοτικά σχολεία της ελεύθερης Κύπρου.Η κα Νικολάου, έπειτα από καταγγελίες που υπέβαλαν στις 17/2/2009 ο δρ Νίκος Τριμικλινιώτης, επιστημονικός διευθυντής του Παρατηρητηρίου για το Ρατσισμό και την Ξενοφοβία στην Κύπρο και στις 18/2/2009 η Κωνσταντίνα Ζάνου, αναφορικά με την κυκλοφορία εγκυκλίου από την ΠΟΕΔ με θέμα τα μέτρα υλοποίησης του στόχου του τρέχοντος σχολικού έτους για καλλιέργεια κουλτούρας συνύπαρξης με τους Τ/κ, με ιδιαίτερη έμφαση στο μέτρο της πραγματοποίησης επισκέψεων από Τ/κ μαθητές και δασκάλους στα δημόσια δημοτικά σχολεία, κατέληξε στο εξής συμπέρασμα: «Δεν υποτιμώ τις δυσκολίες του θέματος ούτε και τους προβληματισμούς της οργάνωσης. Συνεκτιμώντας, όμως, με ιδιαίτερη προσοχή τις θέσεις της οργάνωσης, θεωρώ ότι η επιχειρηματολογία της στην προκειμένη περίπτωση δεν υπερασπίζεται σε επαρκή βαθμό τις θέσεις της. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση υποδηλώνει μια δυσπιστία και καχυποψία έναντι των Τ/κ μαθητών και δασκάλων, που δεν συνάδει με το γενικό στόχο του υπουργείου αλλά και με τις δεδηλωμένες επιδιώξεις της ίδιας της οργάνωσης. Από την άποψη αυτή και χωρίς να παραγνωρίζω τις ευαισθησίες της ΠΟΕΔ για το συγκεκριμένο θέμα και την Παιδεία γενικότερα, έχω την άποψη ότι η αντίδραση υπήρξε βεβιασμένη».
Άλλα Σχετικά Δημοσιεύματα :