Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, για να τελέσω τα εγκαίνια του Γ΄ Δημοτικού Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου Σωτήρας, η ανέγερση του οποίου έγινε δυνατή στo πλαίσιo του κτηριολογικού προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Στόχος του προγράμματος αυτού, το οποίο υλοποιείται σταδιακά είναι η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων μας, με την ανέγερση νέων σχολικών κτηρίων όπου κρίνεται αναγκαίο, με την επέκταση και τη βελτίωση υφιστάμενων σχολικών μονάδων, όπως, επίσης, και με την αντισεισμική αναβάθμιση, η οποία πολύ σύντομα ολοκληρώνεται. Με αυτό τον τρόπο όλα τα σχολεία μας θα μπορούν να διαθέτουν σύγχρονες εγκαταστάσεις ευρωπαϊκών προδιαγραφών, οι οποίες να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των παιδιών και να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη παιδεία.
Το σχολείο που εγκαινιάζουμε σήμερα είναι ένα πολυδύναμο εκπαιδευτικό συγκρότημα, σύγχρονων προδιαγραφών, το οποίο περιλαμβάνει εκτός από τα αναγκαία γραφεία και την αίθουσα βιβλιοθήκης, 12 αίθουσες διδασκαλίας, τρεις ειδικές αίθουσες και τέσσερα εργαστήρια, αίθουσα πολλαπλής χρήσης, αθλητικές εγκαταστάσεις και όλη γενικά την αναγκαία υποδομή που διαθέτει κάθε σύγχρονο σχολείο, την οποία συμπληρώνει το κτήριο του νέου νηπιαγωγείου της κοινότητας. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα σημαντικό έργο εκπαιδευτικής υποδομής, το οποίο εξυπηρετεί ήδη τις ανάγκες των παιδιών της Σωτήρας με τον καλύτερο τρόπο, παρέχοντάς τους την ευκαιρία να φοιτούν σε ένα σχολικό κτήριο με άρτια υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμό.
Η Σχολική Εφορεία Σωτήρας, η Διεύθυνση του σχολείου και το διδακτικό προσωπικό, ο Σύνδεσμος Γονέων και τα παιδιά που φοιτούν στο σχολείο, θα πρέπει χωρίς αμφιβολία να νιώθουν περήφανοι, γιατί έχουν στη διάθεσή τους ένα πραγματικό κόσμημα, με όλες τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, που η αξιοποίησή τους αναβαθμίζει, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, την παρεχόμενη εκπαίδευση και αγωγή των παιδιών. Δεν υπάρχει, επίσης, καμιά αμφιβολία ότι με την ολοκλήρωση του έργου αυτού, η κοινότητα Σωτήρας η οποία διαθέτει ήδη δύο δημοτικά σχολεία και δύο νηπιαγωγεία, καθίσταται αυτάρκης σε σχολικά κτήρια και διαθέτει μια σύγχρονη υποδομή, η οποία εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες των παιδιών σε εκπαίδευση και αγωγή. Η συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με τη Σχολική Εφορεία και τις Τοπικές Αρχές είναι άψογη και υπάρχει όλη η καλή διάθεση κάθε καινούργια ανάγκη σε θέματα κτηριακής υποδομής να μελετάται και να ικανοποιείται το συντομότερο δυνατόν, στο πλαίσιο του κτηριολογικού μας προγράμματος.
Τελώντας σήμερα τα εγκαίνια του Γ΄ Δημοτικού Σχολείου Σωτήρας, επιθυμώ να σας διαβεβαιώσω ότι μέλημα της σημερινής Κυβέρνησης είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της παιδείας μας, με την εφαρμογή μιας στοχευμένης και σαφώς σχεδιασμένης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε ήδη κάνει τα πρώτα σημαντικά βήματα, στον τομέα της αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των Αναλυτικών Προγραμμάτων όλων των βαθμίδων, ενώ παράλληλα έχουν ληφθεί αποφάσεις και εφαρμόζονται για την επέκταση των ζωνών εκπαιδευτικής προτεραιότητας, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τη μείωση του αριθμού των μαθητών κατά τάξη και τη δημιουργία τάξεων υποδοχής για τους αλλόγλωσσους μαθητές. Παράλληλα, έχει ήδη αρχίσει τη λειτουργία του το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης με το διορισμό του Επιστημονικού του Συμβουλίου, ενώ στον τομέα της μαθητικής παραβατικότητας έχει γίνει σχετική έρευνα από επιστημονική επιτροπή, τα πορίσματα της οποίας έχουν αξιολογηθεί και εφαρμόζονται, με στόχο τη λήψη άμεσων και δραστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της βίας και της παραβατικότητας μέσα στα σχολεία μας. Βρισκόμαστε, ταυτόχρονα, σε διάλογο με όλες τις εκπαιδευτικές οργανώσεις και τους άλλους φορείς της εκπαίδευσης, με στόχο σύντομα να δώσουμε λύσεις και σε άλλα ανοικτά θέματα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, όπως είναι ο εκσυγχρονισμός του συστήματος διορισμού, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, το σύστημα προαγωγής, ο εκσυγχρονισμός της λυκειακής εκπαίδευσης, η επέκταση της προδημοτικής, η περαιτέρω αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών κ.ά.
Στόχος μας είναι να υλοποιήσουμε στο ακέραιο το πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου μας Δημήτρη Χριστόφια, το οποίο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στα θέματα της παιδείας και του πολιτισμού.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η συνεχής επέκταση του θεσμού του ενιαίου ολοήμερου δημοτικού σχολείου, το οποίο εφαρμόζεται σήμερα σε 15 δημοτικά σχολεία, σε όλη την ελεύθερη Κύπρο, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνεται και το Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας. Από την επόμενη σχολική χρονιά θα προστεθούν στον κατάλογο άλλα τρία σχολεία, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των ενιαίων ολοήμερων δημοτικών σχολείων στα 18.
Η συνεχής αξιολόγηση και η βελτίωση των προγραμμάτων που παρέχονται καθιστά το ενιαίο ολοήμερο δημοτικό σχολείο ένα πολύ ελκυστικό σχολείο, όπου τα παιδιά έχουν την ευκαιρία της ολοήμερης φοίτησης, η οποία τους παρέχει μοναδικές ευκαιρίες τόσο για την απόκτηση των αναγκαίων γνώσεων και δεξιοτήτων όσο και για την καλλιέργεια των ενδιαφερόντων τους. Η συνεχής βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων μας με την ανέγερση νέων σχολικών κτηρίων, την αντισεισμική αναβάθμιση των υφισταμένων και τις επεκτάσεις που γίνονται, αποτελεί βασική παράμετρο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης την οποία σταδιακά υλοποιούμε.
Όπως σαφώς καθορίζεται και στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου μας Δημήτρη Χριστόφια, στοχεύουμε σε ένα ανθρώπινο και δημοκρατικό σχολείο, όπου όλα τα παιδιά θα έχουν ίσες ευκαιρίες μάθησης μέσα σε σύγχρονα και άρτια εξοπλισμένα σχολικά κτήρια. Η μεθοδική εφαρμογή της πολιτικής αυτής καταδεικνύει το αδιάπτωτο ενδιαφέρον, την έγνοια και τη φροντίδα της κυπριακής πολιτείας για μια ποιοτική και αποτελεσματική παιδεία, την οποία δικαιούνται σήμερα όλα τα παιδιά μας, χωρίς καμιά διάκριση.
Έχουμε την πολιτική βούληση και τη διάθεση να προχωρήσουμε στην υλοποίηση όλων των εξαγγελιών μας για την παιδεία, γιατί οφείλουμε στα παιδιά και τους νέους μας μια σύγχρονη αναβαθμισμένη και ποιοτική εκπαίδευση, από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο.
Με αυτές τις σκέψεις, εγκαινιάζω σήμερα το Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας, εκφράζοντας θερμές ευχαριστίες σε όλους τους συντελεστές της ανέγερσης του εξαίρετου αυτού εκπαιδευτικού συγκροτήματος. Συγχαίρω, θερμά, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Σχολικής Εφορείας, το Σύνδεσμο Γονέων και τη Διεύθυνση του σχολείου για την άψογη συνεργασία τους με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, που είχαν τη γενική ευθύνη για την προώθηση και την εποπτεία της ανέγερσης των νέων εγκαταστάσεων του σχολείου. Συγχαίρω, επίσης, τους αρχιτέκτονες, τους μηχανικούς και τους εργολάβους για τη συνεργασία που είχαν, η οποία μας έδωσε ένα σύγχρονο σχολικό κτήριο, που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα σχολεία άλλων αναπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών.
Εύχομαι, επίσης, ολόψυχα στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο που έχουν να επιτελέσουν, και είμαι βέβαιος ότι θα αξιοποιήσουν, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, τις μεγάλες δυνατότητες που τους παρέχει το σχολείο τους. Σας διαβεβαιώνω, επίσης, ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα βρίσκεται πάντοτε δίπλα σας και θα στηρίζει το έργο του σχολείου με κάθε δυνατό τρόπο.