Το νέο πλαίσιο λειτουργίας του θεσμού εγκρίθηκε πρόσφατα από το Υπουργικό και αγγίζει πτυχές όπως τα αναλυτικά προγράμματα, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, το ωρολόγιο πρόγραμμα, η κατ οίκον εργασία

Ολοκληρώνεται με τη λήξη της φετινής χρονιάς η τρίχρονη πιλοτική εφαρμογή του θεσμού του ενιαίου ολοήμερου σχολείου που εισήχθηκε κατά τη σχολική χρονιά 2006-07 σε εννιά δημοτικά σχολεία και επεκτάθηκε την επόμενη χρονιά σε δεκαπέντε. Τη νέα σχολική χρονιά, 2009-2010, θα εφαρμοστεί η β’ φάση της πιλοτικής εφαρμογής του θεσμού, αλλά με νέο πλαίσιο λειτουργίας σε 15 ενιαία ολοήμερα σχολεία.Το νέο πλαίσιο λειτουργίας, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα από το Υπουργικό Συμβούλιο, εστιάζεται σε συγκεκριμένες πτυχές του θεσμού, όπως τα αναλυτικά προγράμματα, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, το ωρολόγιο πρόγραμμα, η κατ ‘ οίκον εργασία, ενώ έχει στόχο τη βελτίωσή τους.
Αλλαγές
Για τα αναλυτικά προγράμματα, το Υπ. Παιδείας ανακοίνωσε ότι οι ενδοτμηματικές του επιτροπές έχουν εργαστεί μέσα στα πλαίσια της φιλοσοφίας των νέων αναλυτικών προγραμμάτων με στόχο την αφαίρεση ύλης από όλες τις τάξεις του Δημοτικού, η οποία επαναλαμβάνεται ή επικαλύπτεται. Οι τελικές εισηγήσεις διαμορφώθηκαν και παραδόθηκαν στις αρχές Μαΐου και περιλαμβάνουν αποφόρτωση που ανέρχεται μέχρι το 20% της διδακτέας ύλης. Τα αναλυτικά προγράμματα των ενιαίων ολοήμερων σχολείων θα πάρουν ωστόσο την τελική τους μορφή με την ολοκλήρωση των νέων αναλυτικών προγραμμάτων της δημοτικής εκπαίδευσης.
Σε ό,τι αφορά στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ανακοινώθηκε ότι το πλάνο επιμόρφωσης που έχει καταρτιστεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο καλύπτει όλους τους εκπαιδευτικούς που θα εργαστούν στα ενιαία ολοήμερα σχολεία, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτών με αγορά υπηρεσιών. Η επιμόρφωση εστιάζεται στους βασικούς άξονες: φιλοσοφία του θεσμού, κατευθυντήριες γραμμές για την αποφόρτωση της ύλης, μεθοδολογικές προσεγγίσεις, εκπαιδευτική ψυχολογία παιδιών σχολικής ηλικίας και εκπαιδευτική διοίκηση και οργάνωση της σχολικής μονάδας.
Μεγαλύτερα διαλείμματα
Αλλαγές εγκρίθηκαν και σε σχέση με το ωρολόγιο πρόγραμμα των ενιαίων ολοήμερων σχολείων. Στο νέο πρόγραμμα αυξάνεται ο συνολικός χρόνος των διαλειμμάτων και της σίτισης επιλύοντας σΆ ένα σημαντικό βαθμό το πρόβλημα της κόπωσης των μαθητών, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα επιλογής στους γονείς για αποχώρηση των παιδιών τους στις 15:15 ή στις 16:00. Επίσης, κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου οι μαθητές που θα παραμένουν στο σχολείο θα ασχολούνται με κάποια ενδιαφέροντά τους ή εμπεδωτικές εργασίες.
Για τα ενδιαφέροντα αποφασίστηκε όπως τα επιλέγει το κάθε σχολείο σύμφωνα με τους αριθμούς των μαθητών του και τις τοπικές ανάγκες και πως «ένα από τα δύο ενδιαφέροντα των μαθητών θα είναι σταθερό με διάρκεια τριών συνεχόμενων ετών και το άλλο θα αλλάζει, αν οι μαθητές το επιθυμούν, σε μια προσπάθεια να συνδυαστεί η συνέχεια και η επίτευξη των στόχων των ενδιαφερόντων».
Σε ό,τι αφορά στον τρόπο διδασκαλίας των Αγγλικών, την προσέγγιση και τα βιβλία που χρησιμοποιούνται, καθώς επίσης και το επίπεδο το οποίο κατακτούν οι μαθητές, το Υπ. Παιδείας ανακοίνωσε ότι έχει ενισχυθεί και αναβαθμιστεί. Στο νέο πλαίσιο λειτουργίας των ενιαίων ολοήμερων περιλαμβάνονται επίσης και τα ακόλουθα:
-Κατ’ οίκον εργασία: Η αποφόρτωση της ύλης θα επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς να καλύπτουν την ύλη, χωρίς να χρειάζεται να θέτουν κατΆ οίκον εργασία στους μαθητές. Για σκοπούς εμπέδωσης και όπου κρίνεται απαραίτητο, θα χρησιμοποιείται η τελευταία περίοδος του ωρολογίου προγράμματος.
-Σίτιση: Η επιχορήγηση της σίτισης των άπορων μαθητών θα γίνεται στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.
-Υλικοτεχνική υποδομή: Πέραν από τα κονδύλια που έχουν ήδη διατεθεί για τη βελτίωση της υφιστάμενης υλικοτεχνικής υποδομής των ενιαίων ολοήμερων, το Υπ. Παιδείας έχει εντάξει το θέμα της συνεχούς βελτίωσης των υποδομών των σχολικών μονάδων που εντάσσονται στο θεσμό στα πλαίσια του κτηριολογικού του προγράμματος.
Υπό αξιολόγηση
Η β’ φάση της πιλοτικής εφαρμογής του θεσμού θα ολοκληρωθεί τη σχολική χρονιά 2009-2010. Σημειώνεται ωστόσο ότι κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης και παράλληλα με τη λειτουργία του θεσμού, με βάση το νέο πλαίσιο, έχει συσταθεί ειδική επιτροπή η οποία αποτελείται από λειτουργούς των Υπ.Οικονομικών και Παιδείας και εκπροσώπων της Επιτροπής Αξιολόγησης του ενιαίου ολοήμερου, της ΠΟΕΔ και των Οργανωμένων Γονιών Δημοτικής Εκπαίδευσης, η οποία θα υποβάλει ολοκληρωμένη έκθεση για την τελική μορφή λειτουργίας του ενιαίου ολοήμερου σχολείου και το χρονοδιάγραμμα επέκτασής του σε νέα σχολεία. Με βάση την έκθεση της Επιτροπής, το Υπ. Παιδείας θα προχωρήσει στη θεσμοθέτηση και επέκταση του θεσμού.

Εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ